Xuất khẩu thủy sản Chile về đích ấn tượng năm 2023

(vasep.com.vn) Năm 2023, XK thủy sản của Chile đạt gần 9 tỷ USD, tăng 2% so với năm 2022, chủ yếu do các tiểu ngành chính hoạt động mạnh mẽ. Trong đó, bột cá dẫn đầu với kim ngạch XK đạt 478 triệu USD, tăng 19%.

Chú thích ảnh

XK dầu cá tăng 86%, đạt 459 triệu USD; XK cá thu ngựa tăng 5%, đạt 359 triệu USD; XK vẹm tăng 12%, đạt 290 triệu USD; XK mực tăng 1%, đạt 114 triệu USD.

Năm 2023, Brazil đứng đầu là nguồn cung thủy sản cho Chile với 872 triệu USD, tăng 4% về giá trị, và 143 nghìn tấn, tăng 11% về khối lượng so với năm 2022. Sự gia tăng này chủ yếu do XK cá hồi đạt 830 triệu USD, tăng 3%), dầu cá đạt 26 triệu USD, tăng 65% và bột cá đạt 2 triệu USD, tăng 9%. 

Trung Quốc đứng thứ 2 về XK thủy sản sang Chile, với giá trị 761 triệu USD, tăng 30%, chủ yếu do XK cá hồi tăng 65% lên 311 triệu USD, bột cá và động vật giáp xác tăng 41% lên 227 triệu USD và cua huỳnh đế tăng 1% lên 53 triệu USD. Trung Quốc chiếm 8,4% tổng giá trị XK thủy sản của Chile, với 232 nghìn tấn, tăng 21% trong năm 2023.

Đứng ở vị trí thứ 3 về XK thủy sản sang Chile là Nga. Năm 2023, XK thủy sản của Nga sang Chile đạt 388 triệu USD, tăng 21% so với năm 2022, chủ yếu do XK cá hồi tăng 19% lên 343 triệu USD, và XK trai tăng 49% lên 44 triệu USD. Nga chiếm 4,3% tổng NK thủy sản của Chile trong năm 2023.

Năm 2023, NK thủy sản từ Chile của Mỹ đạt 3,14 tỷ USD, giảm 2%; Nhật Bản đạt 1,17 tỷ USD, giảm 17% so với năm 2022.

Tháng 12/2023, XK thủy sản của Chile chỉ đạt 668 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm chủ yếu là do XK cá hồi giảm 6% xuống còn 532 triệu USD, trai giảm 9% xuống còn 15 triệu USD) và tảo giảm 42% xuống còn 9 triệu USD.

Tháng 12/2023, Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất thủy sản của Chile với giá trị NK 234 triệu USD, tăng khiêm tốn 2%. Mỹ NK chủ yếu các sản phẩm cá hồi từ Chile với 210 triệu USD, tăng 2 %, bột cá với 7 triệu USD, tăng 14%, dầu cá với 6 triệu USD, tăng gấp 3 lần.

Trung Quốc đứng thứ 2 về NK thủy sản Chile với 56 triệu USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2022. Các sản phẩm Trung Quốc NK từ Chile bao gồm: bột cá đạt giá trị 16 triệu USD, tăng 154%, cá hồi đạt 15 triệu USD, tăng gấp đôi và cua huỳnh đế đạt 10 triệu USD, tăng gấp đôi.

Ở vị trí thứ 3 là Israel, giá trị NK thủy sản Chile của nước này đạt 10 triệu USD trong tháng cuối năm 2023, tăng gấp đôi so với tháng 12/2022, chủ yếu là NK cá hồi tăng gấp đôi lên 10 triệu USD. Israel chiếm 1,4% tổng XK thủy sản của Chile trong tháng 12.

Một số thị trường trọng điểm giảm NK từ Chile, bao gồm Nhật Bản, giảm 17% xuống còn 130 triệu USD; Brazil, giảm 1% xuống 74 triệu USD; Nga giảm 13% xuống 31 triệu USD; và Tây Ban Nha, giảm 134% xuống còn 16 triệu USD.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục