Tổng sản lượng đánh bắt hải sản của Nga vẫn ổn định

(vasep.com.vn) Trong 8 tháng đầu năm nay, Nga đánh bắt 3,42 triệu tấn hải sản tự nhiên, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khu vực viễn đông của đất nước, sản lượng khai thác tự nhiên đạt 2,45 triệu tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng khai thác cá minh thái giảm 187.000 ở mức 1,3 triệu tấn, trong khi cá tuyết giảm 3.600 tấn.

Tổng sản lượng đánh bắt hải sản hoang dã của Nga vẫn ổn định

Trong khi đó, sản lượng đánh bắt cá trích Thái Bình Dương tăng 73.270 tấn (226.210 tấn), và sản lượng cá hồi Thái Bình Dương đánh bắt tăng gấp đôi lên 474.300 tấn.

Sản lượng khai thác phía Bắc tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 374.200 tấn, trong khi sản lượng khai thác cá tuyết Đại Tây Dương tăng 35.700 tấn lên 267.520 tấn và cá tuyết chấm đen giảm 1.510 tấn.

Ở các khu vực phía Tây, tổng sản lượng khai thác đạt 57.000 tấn, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt cá trích Baltic tăng 500 tấn lên đến 17.300 tấn.

Sản lượng khai thác ở Volga-Caspian tăng 37,5% ở mức 57.520 tấn. Sản lượng khai thác ở Biển Đen Azov lên tới 43.750 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng đánh bắt của Nga ở vùng biển nước ngoài lên tới 203.800 tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng khai thác của Nga trong các khu vực đại hội và ở Đại dương Thế giới đạt 206.700 tấn, tăng 8,8%.

 

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục