Tây Ban Nha: Nuôi trồng thủy sản phục hồi

(vasep.com.vn) Apromar đã công bố báo cáo Nuôi trồng thủy sản hàng năm ở Tây Ban Nha 2022, cho thấy sự phát triển của ngành này trong các năm 2000, 2021 và 2022, có tính đến các thị trường quốc gia, toàn cầu và châu Âu.

Tây Ban Nha Nuôi trồng thủy sản phục hồi

Theo một báo cáo của Apromar (dựa vào số liệu của FAO), sản lượng thủy sản ở Tây Ban Nha đạt 1.080.967 tấn vào năm 2020,  thấp hơn 9,6% so với năm 2019. Tây Ban Nha sản xuất 276.571 tấn thủy sản nuôi trồng vào năm 2020, giảm 11,1% so với năm 2019 (311.033 tấn). Nhưng đến năm 2021, sản lượng đã được cải thiện, với tổng số 327.309 tấn và giá trị (629,0 triệu euro) tăng hơn 18% về khối lượng. Vẹm (Mytilus spp.) vẫn là nguồn lợi chính với 255.303 tấn được sản xuất vào năm 2021, tiếp theo là cá vược (23.924 tấn), cá hồi vân (15.357 tấn) và cá tráp biển (9.632 tấn) là đối tượng nuôi chính. 

Sự sụt giảm sản lượng năm 2020 cũng thể hiện qua số lượng doanh nghiệp sụt giảm. Báo cáo lưu ý rằng, có tổng cộng 5.102 doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoạt động ở Tây Ban Nha vào năm 2020, ít hơn 160 so với năm 2019. Trong đó, có 4.842 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thủy sản có vỏ (giảm 138 doanh nghiệp so với năm 2019), chủ yếu là nuôi bè và kéo dài. Trong nuôi trồng thủy sản nội vùng, có 150 trang trại đang hoạt động (ít hơn 18 trang trại so với năm 2019), chủ yếu nuôi cá hồi vân và cá tầm, và số lượng trang trại trên bờ biển, bãi biển, vùng bãi triều và cửa sông là 67 (ít hơn 5 so với năm 2019). .). Có 43 trại giống hoạt động trên biển (nhiều hơn 1 trại trong năm 2019) để sản xuất cá giống.

Việc đóng cửa các doanh nghiệp cũng đã làm giảm việc làm. Năm 2020, tổng số lao động giảm 17,55% từ 15.134 người năm 2019 xuống 12.478 người năm 2020. 

Sản lượng nuôi biển - cá tráp biển, cá vược, cá đù, cá bơn, cá chình và tôm - ở Tây Ban Nha là 58.761 tấn vào năm 2021, tăng 13,7% so với năm 2020, nhờ " những người nuôi trồng thủy sản đã nỗ lực đáng kể trong năm 2020 và 2021 để khôi phục sản xuất đã bị ảnh hưởng bởi các đợt khí hậu và dịch bệnh trước đó. Năm 2022, sản lượng cá biển dự kiến ​​đạt 54,5 nghìn tấn. 

Đối với  nuôi trồng thủy sản lục địa Tây Ban Nha  tập trung vào cá hồi, cá tầm. Báo cáo của Apromar ước tính sản lượng cá hồi giảm 20,8% xuống còn 15.357  tấn vào năm 2021, mặc dù người ta dự đoán sẽ tăng lên 16.631 tấn vào năm 2022, vẫn thấp hơn rất nhiều so với 35.384 tấn vào năm 2001. 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục