Hàn Quốc: Nhập khẩu thủy sản từ Ecuador tăng trong 2 tháng đầu năm nay

(vasep.com.vn) Hai tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc nhập khẩu 1.177 tấn thủy sản từ Ecuador, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Chú thích ảnh

Tôm chân trắng đông lạnh là sản phẩm được NK nhiều nhất từ Ecuador với khoảng 789 tấn trong tháng 2/2024, chiếm 67% tổng khối lượng NK, tăng 31% so với 603 tấn cùng kỳ năm 2023. Giá NK trung bình giảm xuống còn 6,05 USD /kg, giảm so với mức 6,22 USD/kg vào năm 2023.

Sản phẩm được NK nhiều thứ 2 từ Ecuador là cá hố (hairtail) chiếm 29% tổng lượng thủy sản NK từ Ecuador với 340 tấn, giảm 29% so với 482 tấn cùng kỳ năm ngoái. Giá NK trung bình là 2,35 USD/kg, tăng so với mức 2,23 USD/kg vào năm 2023.

Thứ 3 là phi lê cá chình conger đông lạnh, với 48 tấn, chiếm 4,1% tổng khối lượng, giá NK trung bình là 4,10 USD/kg.

Tính đến hết tháng 2/2024, tổng giá trị NK thủy sản từ Ecuador vào Hàn Quốc là 5,76 triệu USD, tăng 20% so với 4,82 triệu USD cùng kỳ năm 2023. Giá NK trung bình là 4,90 USD/kg, tăng 14,9% so với 4,27 USD/kg năm 2023.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục