2/3 loài thủy sản bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu tại California

(vasep.com.vn) 67% trong số 64 loài của California bị ảnh hưởng ở mức độ vừa phải trước biến đổi khí hậu, với 23% bị ảnh hưởng rất cao.

Các loài có nguy cơ cao nhất bao gồm cá tầm xanh và cá hồi chinook, cá tuyết Thái Bình Dương, cá hồi và cá ngừ albacore.

Các loài bị ảnh hưởng nặng nề hoặc dễ bị tổn thương thường có tỷ lệ tăng số lượng thấp, giá trị thương mại cao nhưng môi trường sống lại có xu hướng suy thoái do những tác động của con người.

Các loài có đặc tính di cư hoặc di chuyển nhiều dẫn đến sự thay đổi phân bố cao lại ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Ngược lại, các loài sống tại khu vực cố định không thể thoát khỏi những điều kiện bất lợi, từ đó dễ bị tổn thương hơn trước sự thay đổi của khí hậu.

(Theo seafoodsource)

Thu Hằng
Biên tập viên
Email: thuhang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.214

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục