(LIVE) Hội thảo "Áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu GDST trong truy xuất nguồn gốc thuỷ sản: tầm quan trọng và lợi ích"

(vasep.com.vn) Diễn đàn Đối thoại toàn cầu về Truy xuất nguồn gốc Thuỷ sản (GDST) – một diễn đàn công nghiệp lớn có sự tham gia của hơn 50 công ty trong chuỗi cung ứng thuỷ sản trên toàn thế giới đã đưa ra các tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đối với việc truy xuất các sản phẩm thuỷ sản từ điểm đánh bắt tới điểm bán. Những tiêu chuẩn này là một bước tiến quan trong trong cuộc chiến chống khai thác bất hợp pháp và sử dụng lao động phi đạo đức và đang thay đổi cuộc chơi của ngành công nghiệp dưới áp lực ngành càng gia tăng để chứng minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn cao đối với các nguồn cung ứng có đạo đức.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục