Xuất nhập khẩu

(vasep.com.vn) Tháng 8/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt 405 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2021. 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tám tháng đầu năm 2022, XK mực, bạch tuộc của cả nước đạt 489 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, XK mực chiếm 56,4% đạt 276 triệu USD, tăng 47%; XK bạch tuộc chiếm 43,6% đạt 213 triệu USD, tăng 24%.

(vasep.com.vn) 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt hơn 2,8 tỷ USD. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 36% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Tính tới 15/7/2022, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đạt trên 111 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá hồi của Na Uy sang Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan đều vượt xa mức tiêu thụ toàn cầu kể từ năm 2012 và đà tăng này dự kiến sẽ duy trì với sự bùng nổ của thương mại điện tử.

(vasep.com.vn) Quý II/2022, xuất khẩu chả cá, surimi của Việt Nam giảm liên tục trong 2 tháng đầu quý. Giá trị XK chả cá, surimi của Việt Nam trong quý này giảm 3%, đạt 107 triệu USD. Tuy nhiên, sự sụt giảm này đã được bù đắp bởi sự tăng trưởng trong quý I nên lũy kế 6 tháng đầu năm giá trị XK chả cá, surimi vẫn tăng 1%, đạt 195 triệu USD.

(vasep.com.vn) Tháng 6/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt trên 377 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Tính tới 15/6/2022, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 67 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm nay, nhu cầu nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản từ Việt Nam tăng trưởng khá ổn định.

(vasep.com.vn) Năm tháng đầu năm 2022, XK mực, bạch tuộc của cả nước đạt 276 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, XK mực chiếm 56% đạt 154 triệu USD, tăng 38%; XK bạch tuộc chiếm 44% đạt 122 triệu USD, tăng 16%.

(vasep.com.vn) Tháng 5/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt gần 358 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Tháng 5/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt gần 358 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ cho biết tình trạng khan hiến container rỗng đã được cải thiện và giá cước vận tải biển đã giảm. Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 475 tỷ USD trong năm tài chính 23.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam đạt gần 377 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam đạt gần 377 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.