Tổng quan ngành hải sản

I. Tổng quan

Với 3.260 km đường bờ biển, Việt Nam có 2.038 loài hải sản, trong đó có 130 loài có giá trị thương mại, 30 loài thường xuyên đánh bắt.

Việt Nam có trữ lượng thủy sản là 4,2 triệu tấn và sản lượng bền vững tối đa, MSY là 1,7 triệu tấn mỗi năm.

Từ năm 2015 đến 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đầu tư và xây dựng năm trung tâm đánh bắt lớn tại 5 tỉnh là Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang. Những tỉnh này có ngư trường lớn.

Bộ sẽ đầu tư, xây dựng cảng cá, tích hợp và hiện đại hóa dịch vụ hậu cần đánh bắt cá, phát triển đánh bắt xa bờ và tạo ra chuỗi giá trị thủy sản. Những hoạt động này sẽ thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Tổng sản lượng thủy sản khai thác 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 3.290 nghìn tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khai thác biển lũy kế ước đạt 3.130 nghìn tấn, giảm 2,4%.

Ngành khai thác, chế biến và XK sản phẩm hải sản Việt Nam phát triển ngành càng mạnh trong thời gian qua, góp phần đáng kể cho tăng trưởng XK hải sản, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho hoạt động khai thác xa bờ. Xuất khẩu hải sản có xu hướng ngày càng tăng.

Năm 2022, xuất khẩu hải sản Việt Nam chiếm 30- 35% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu đã tăng gấp đôi từ 1,4 tỷ USD năm 2008 lên 2,8 tỷ USD năm 2017 và gần 4,8 tỷ USD năm 2022 với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 7,5%.

Các sản phẩm hải sản XK của Việt Nam ngày càng đa dạng. Các sản phẩm như cá ngừ, mực bạch tuộc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cua ghẹ và surimi hiện có doanh số XK ngày càng cao.

5 năm qua, các sản phẩm hải sản của Việt Nam đã được XK sang hơn 150 thị trường trên thế giới. Trong đó, Nhật Bản, Mỹ, ASEAN, Hàn Quốc, EU và Trung Quốc là các thị trường NK hải sản chính của Việt Nam, luôn chiếm trên 86% tổng khối lượng XK hải sản.

II. Thị trường NK hải sản Việt Nam năm 2022

Trong 5 năm qua, các sản phẩm hải sản của Việt Nam đã được XK sang hơn 150 nước trên thế giới. Trong đó, top 5 thị trường NK nhiều nhất hải sản của Việt Nam gồm Nhật Bản, Mỹ, ASEAN, Hàn Quốc và EU chiếm 81%-82% tổng giá trị XK hải sản của Việt Nam.

TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.