New England xây dựng lại kế hoạch khai thác cá tuyết

(vasep.com.vn) Hội đồng quản lý nghề cá New England đã phê duyệt kế hoạch 10 năm xây dựng trữ lượng cá tuyết vùng Vịnh Maine với mục tiêu khôi phục gần 70% trữ lượng vào năm 2033.

Điều chỉnh Khung 65 cho Kế hoạch Quản lý Nghề cá Đa loài ở Đông Bắc đặt ra tỷ lệ cá chết do hoạt động đánh bắt ở mức 60% so với mức sẽ sản lượng bền vững tối đa. Kế hoạch dự định hạn chế tỷ lệ chết do đánh bắt cá bằng việc giảm giới hạn đánh bắt hàng trong 10 năm tới.

Sản lượng khai thác sinh học được đề xuất đối với cá tuyết là 551 tấn đã được áp dụng cho các năm đánh bắt 2023 và 2024 sẽ không thay đổi theo kế hoạch tái thiết. Kế hoạch yêu cầu các biện pháp trách nhiệm giải trình chặt chẽ hơn để đảm bảo mọi khoản đánh bắt thừa đều được hoàn trả.

Chú thích ảnh

Hội đồng quản lý nghề cá New England phê duyệt kế hoạch 10 năm xây dựng trữ lượng cá tuyết vùng Vịnh Maine với mục tiêu khôi phục gần 70% trữ lượng vào năm 2033.

Theo hội đồng, các biện pháp trách nhiệm giải trình hiện tại, khoản hoàn trả theo từng pound được áp dụng cho ngành đánh bắt cá thương mại khi xảy ra tình trạng thừa (ngay cả khi các tàu thương mại không phải là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa). Nếu được Cơ quan Nghề cá NOAA chấp thuận, các biện pháp trách nhiệm (AMs) được áp dụng cho giới hạn đánh bắt hàng năm 2023-2025, sau đó các AMs sẽ trở lại phương pháp hiện tại. Việc sửa đổi bao gồm một cơ chế để giảm tỷ lệ hoàn vốn theo pound của ngành đánh bắt cá thương mại nếu tất cả sản lượng khai thác từ nghề cá của Mỹ thấp hơn tổng ACL (giới hạn đánh bắt cho phép) trong năm.”

Khung 65 là thành quả sau hơn 20 năm nỗ lực của hội đồng nhằm xây dựng lại trữ lượng cá tuyết. Vào năm 2020, Tổ chức Luật Bảo tồn đã kiến ​​nghị với Bộ Thương mại nhằm chấm dứt tất cả hoạt động đánh bắt cá tuyết theo chỉ đạo trong khu vực. 

“Quần thể cá tuyết Đại Tây Dương đang suy giảm, và cuộc bỏ phiếu này là một bước đi đúng hướng. Sau hai lần thất bại, kế hoạch mới này sẽ giảm áp lực đánh bắt để giúp cá tuyết phục hồi đồng thời hỗ trợ các cộng đồng ngư dân. 

Dự trữ cá tuyết ở Vịnh Maine đã ở trong tình trạng khó khăn nghiêm trọng trong nhiều năm và nghề đánh bắt cá tuyết gần như đã sụp đổ do trữ lượng cá tuyết giảm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ấm lên trong khu vực đã góp phần vào sự suy giảm, sản lượng khai thác cá tuyết ở Maine đã giảm xuống mức cực kỳ thấp vào năm 2018. Vào năm 2021, hội đồng đã đề xuất giới hạn đánh bắt chỉ 514 tấn do sự suy giảm sinh khối trong nghề cá.

Thùy Linh (Theo seafoodsource) 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục