Mỹ nhập khẩu trên 5 nghìn tấn ngao trong quý I/2023

(vasep.com.vn) Theo số liệu từ Cục Nghề cá biển Quốc gia Mỹ (NMFS), trong quý I/2023, Mỹ đã NK trên 5 nghìn tấn ngao từ các nước, với giá trị hơn 15 triệu USD, giảm lần lượt 15% và 26% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, NK ngao từ Việt Nam vào Mỹ đạt 0,68 nghìn tấn, giảm 45% so với cùng kỳ.

Quý I năm nay, Mỹ NK ngao từ 19 nguồn cung cấp trên thế giới. Top 5 nước XK ngao vào Mỹ lần lượt là Trung Quốc, Canada, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Trung Quốc chiếm thị phần chi phối 46% khối lượng và 32% giá trị. Trong khi đó, ngao Việt Nam chỉ chiếm 13,5% thị phần tại Mỹ.

Nhìn chung NK ngao từ hầu hết các nước cung cấp chính đều sụt giảm so với cùng kỳ do nhu cầu giảm và do giá trung bình NK cũng thấp hơn 12%.

Giá trung bình NK ngao từ Việt Nam vào Mỹ trong quý I năm nay đạt khoảng 3 USD/kg, giảm 11%. Trong khi giá NK từ Trung Quốc cũng ở mức tương đương và giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ NK nhiều nhất là sản phẩm ngao đóng hộp, chiếm 1/3 khối lượng và giá trị NK ngao. Sản phẩm ngao chế biến khác chiểm 43% khối lượng nhưng chỉ chiếm 30% giá trị. Sản phẩm ngao đông lạnh chiếm 15% về khối lượng và 23% giá trị. Giá trung bình NK ngao đông lạnh giảm mạnh nhất, giảm 44% so với cùng kỳ.

Sản phẩm ngao tươi/sống và khô/muôi/ngâm muối chỉ chiếm khoảng 9% khối lượng và 16% giá trị NK ngao của Mỹ.

Mỹ nhập khẩu trên 5 nghìn tấn ngao trong quý I2023
Nước ngao - một sản phẩm NK của Mỹ. 

Năm 2022, Mỹ NK tổng cộng 22 nghìn tấn ngao với giá trị trên 76 triệu USD. Ngao là loài nhuyễn thể có vỏ được NK nhiều thứ 3 vào Mỹ, sau sản phẩm điệp và hàu.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, quý I/2023, XK ngao của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt trên 2 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Mỹ là thị trường NK nhuyễn thể có vỏ đứng thứ 6 của Việt Nam, chiếm 9% tỷ trọng, trong đó ngao là sản phẩm chính.

NK ngao của Mỹ, quý I/2023

Sản phẩm

KL (tấn)

GT

 (nghìn USD)

So cùng kỳ KL (%)

So cùng kỳ GT (%)

Tỷ trọng KL (%)

Tỷ trọng GT (%)

Giá TB (USD/kg)

Tăng, giảm (%)

Tổng NK ngao

5.905

20.502

-15,1

-25,7

100,0

100,0

3,04

-12,5

Đóng hộp

5.905

20.502

-27,2

-32,6

32,4

30,9

2,90

-7,5

Chế biến

2.228

6.975

-17,1

-32,7

43,4

29,7

2,08

-18,8

Đông lạnh

2.622

6.726

68,3

-6,4

15,7

23,5

4,54

-44,4

Tươi/sống

0.468

3.821

-13,0

-5,5

5,9

12,4

6,35

8,6

Khô/muối/ngâm muối

342

1.998

-47,4

-45,8

2,6

3,5

4,12

3,0

Nguồn: VASEP (theo số liệu của NMFS)

                 

 

Lê Hằng
Giám đốc Truyền thông VASEP
Email: lehang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.204

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục