Brazil tăng nhu cầu nhập khẩu cá tra từ Việt Nam

(vasep.com.vn) Quý 3/2023, nhập khẩu thủy sản của Brazil đạt 104.438 tấn, trị giá 696,9 triệu USD, tăng 5% về khối lượng và 18% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh

Theo dữ liệu của Hiệp hội nuôi cá Brazil (Peixe BR), trong quý 3/2023, Brazil nhập khẩu 35.886 tấn thủy sản, trị giá 217,8 triệu USD, tăng 5% về khối lượng và 18% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do nhu cầu trong nước đối với sản phẩm cá tra Việt Nam và cá hồi Chile tăng cao. Cụ thể, nhập khẩu cá tra Việt Nam đạt 7.574 tấn, trị giá 22,4 triệu USD, tăng 34% về khối lượng và 12% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu cá hồi Chile đạt 27.911 tấn, trị giá 194,3 triệu USD trong quý 3/2023, tăng 13% và 4%.

Tuy vậy, giá trị thủy sản nhập khẩu của Brazil trong quý 3 vẫn giảm 15% so với mức kỷ lục của quý 1 và 2% so với quý 2. Về khối lượng thì giảm 2% so với quý 1, nhưng tăng 13% so với quý 2.

Nhập khẩu cá hồi từ Mỹ và Canada đạt 41 tấn (trị giá 222.142 USD) và 47 tấn (trị giá 202.596 USD). Nhập khẩu cá hồi (trout) từ Peru đạt 23 tấn, trị giá 115.410 USD, tăng 50% về khối lượng và 54% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá XK cá rô phi tăng ngoạn mục trong quý 3/2023

Xuất khẩu thủy sản của Brazil đạt 1.578 tấn, trị giá 6,8 triệu USD trong quý 3 năm nay, giảm 11% về khối lượng nhưng tăng 48% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; chiếm 96% tổng khối lượng thủy sản của Brazil xuất đi thế giới.

Nguyên nhân giúp xuất khẩu thủy sản quý 3 của Brazil tăng là nhờ doanh thu từ phi lê cá rô phi tươi và ướp lạnh tăng đột biến, đạt 4,4 triệu USD (632 tấn), tăng 276% về khối lượng và 365% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng XK cá rô phi nguyên con tươi và ướp lạnh ghi nhận con số ấn tượng, đạt 55 tấn, trị giá 211.595 USD, tăng 515% về khối lượng và 1.094% về giá trị.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá rô phi tươi và ướp lạnh tăng ngoạn mục từ 2,53 USD/kg (quý 3/2022) lên 4,91 USD/kg; phi lê rô phi tươi và ướp lạnh tăng từ 5,65 USD/kg lên 6,99 USD/kg; rô phi nguyên con đông lạnh tăng từ 2,21 USD/kg lên 2,28 USD/kg; phi lê nguyên con đông lạnh tăng từ 5,87 USD/kg lên 7,25 USD/kg; và phụ phẩm rô phi tăng từ 1,04 USD/kg lên 1,53 USD/kg.

Ngược lại, tổng doanh thu rô phi nguyên con đông lạnh trong quý 3 chỉ đạt 563 tấn, trị giá 1,3 triệu USD, giảm 44% về khối lượng và 43% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Cũng như vậy, doanh thu từ phi lê rô phi đông lạnh đạt 65 tấn, trị giá 472.594 USD, giảm 58% và 48%; phụ phẩm rô phi đạt 232 tấn, trị giá 355.418 USD, giảm 44% và 17%.

Quý 3/2023, Mỹ là thị trường chủ yếu của Brazil, chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu rô phi của Brazil, với 1.256 tấn, trị giá 6,1 triệu USD, tăng 3% về khối lượng và 61% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tuy khối lượng xuất khẩu sang Nhật chỉ đạt 48 tấn, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, nhưng Nhật là thị trường lớn thứ 2 về giá trị, mang về cho Brazil 162.529 USD, tăng 25%. Thị trường thứ ba là Canada với 143.991 USD. Ngoài ra, Brazil xuất khẩu 99 tấn rô phi sang Trung Quốc, trị giá 130.921 USD, và 73 tấn sang Đài Loan, trị giá 57.456 USD trong quý 3.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục