Indonesia: Giá tôm tăng trong tuần đầu tiên của năm 2022

(vasep.com.vn) Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Indonesia tăng tại các khu vực nuôi tôm chính của nước này là Tây Nusa Tenggara và Đông Java trong tuần đầu tiên của năm mới 2022.

Chú thích ảnh

Giá tôm tại Tây Nusa Tenggara (tỉnh sản xuất tôm lớn thứ hai của nước này) tăng lên 92.000 IDR/kg (6,42 USD/kg) và 82.000 IDR/kg với cỡ 30 và 40 con/kg và tăng lên 63.000 IDR/kg với cỡ 60 con/kg.

Giá tôm cỡ 80 và 100 con/kg cũng tăng lên 57.000 IDR/kg và 45.000 IDR/kg trong giai đoạn này.

Tính theo USD, giá tôm đạt 6,42 USD/kg và 5,72 USD/kg với cỡ 30 và 40 con, 4,40 USD/kg với cỡ 60 con và 3,98 USD/kg và 3,14 USD/kg với cỡ 80 và 100 con/kg.

Giá tôm chân trắng cỡ lớn tại các khu vực nuôi tôm chính khác tại Indonesia là Đông Java và Aceh cũng theo xu hướng tăng trong tuần đầu tiên của năm 2022.

Giá tôm cỡ 30 và 40 con/kg tại Đông Java tăng lên 94.000 IDR/kg và 84.000 IDR/kg trong khi giá tôm cỡ 60, 80 và 100 con/kg tăng lên 65.000 IDR/kg, 59.000 IDR/kg và 47.000 IDR/kg.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục