Đội tàu EU đánh bắt 3,4 triệu tấn cá năm 2022

(vasep.com.vn) Tổng sản lượng cá đánh bắt của EU vào năm 2022 là khoảng 3,4 triệu tấn cá. Đội tàu đánh cá của Tây Ban Nha đã vượt 1/5 tổng sản lượng đánh bắt của EU (22%; 752 nghìn tấn), tiếp theo là Pháp (15%; 517 nghìn tấn) và Đan Mạch (13%; 459 nghìn tấn).

Chú thích ảnh

Khoảng 70% tổng sản lượng đánh bắt của EU đến từ Đại Tây Dương, Đông Bắc bao gồm các loài cá nhỏ như cá trích (19%), cá trích (14%), cá trắng xanh (11%) và cá thu (10%). Khoảng 1/5 tổng sản lượng đánh bắt sống của EU được khai thác bởi Đan Mạch (19%), Pháp (khoảng 17%), Hà Lan (11%) và Tây Ban Nha (11%).

Khoảng 10% tổng sản lượng đánh bắt của EU đến từ Địa Trung Hải và Biển Đen bao gồm: cá mòi (22%) và cá cơm (18%). Trong đó, Ý chiếm 36% sản lượng đánh bắt của EU, Hy Lạp (19%), Croatia (18%) và Tây Ban Nha (17%).

Khoảng 7% tổng sản lượng đánh bắt của EU đến từ Đại Tây Dương, Đông Trung Bộ bao gồm cá thu và cá ngừ vây vàng. Trong đó, Tây Ban Nha chiếm 37%, Latvia chiếm 16%, Lithuania chiếm 15% và Hà Lan chiếm 12%.

7% trong tổng sản lượng đánh bắt của EU còn lại đến từ Ấn Độ Dương, khu vực phía Tây bao gồm cá ngừ (96%), đặc biệt là cá ngừ vằn, cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to. Trong đó Tây Ban Nha chiếm 66% và Pháp chiếm 31%.

Chỉ 6% tổng sản lượng đánh bắt của EU được đánh bắt ở ba vùng biển còn lại, bao gồm cá tuyết, cá mập xanh và cá ngừ vằn, cá đỏ, cá bơn và cá tuyết.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục