Hạn ngạch cá minh thái Alaska năm 2024 không thay đổi

(vasep.com.vn) Hội đồng Quản lý Nghề cá Bắc Thái Bình Dương vừa đưa ra quyết định giữ nguyên hạn ngạch cá minh thái Alaska cho năm 2024 bất chấp những kêu gọi tăng sản lượng đánh bắt.

Chú thích ảnh

Tổng sản lượng được phép khai thác (TAC) đối với cá minh thái ở phía Đông Biển Bering là 1,3 triệu tấn, tương đương với hạn ngạch năm ngoái. Hạn ngạch được giữ nguyên mặc dù sinh khối tăng, làm tăng sản lượng đánh bắt sinh học cho phép (ABC) từ 1,9 triệu tấn năm ngoái lên 2,31 triệu tấn.

Theo Jim Ianelli, một nhà khoa học thuộc Trung tâm Khoa học Thủy sản Alaska, đánh giá trữ lượng cá minh thái ở biển Đông Bering cho thấy việc giữ TAC ở mức 1,3 triệu tấn giúp duy trì khối lượng khai thác trong tương lai, trong khi việc gia tăng khai thác có thể dẫn đến sự sụt giảm khối lượng đáng kể trong thời gian tới.

Kiểm tra trữ lượng cá cũng cho thấy đã có một sự gia tăng các cá thể cá vào năm 2018-2019, sản lượng đánh bắt năm 2022 cho thấy phần lớn cá minh thái đánh bắt được mới chỉ bốn tuổi. Sau đó, vào 2023, phần lớn là năm tuổi.

ABC cao hơn cho thấy hạn ngạch có thể cao hơn mà không làm ảnh hưởng tới tổng sinh khối cá minh thái.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục