Thuỷ sản Minh Phú (MPC) sắp phát hành 200 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

Thuỷ sản Minh Phú dự kiến dùng gần 2.000 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần để phát hành cổ phiếu thưởng, tăng VĐL lên gấp đôi.

CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/6/2022.

Theo đó Thuỷ sản Minh Phú dự kiến phát hành hơn 199,9 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1;1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.999 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2021. Thời gian thực hiện trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trên thị trường cổ phiếu MPC sau nhịp giảm hồi tháng 5/2022 về dưới 39.000 đồng/cổ phiếu thì hiện đã hồi phục, đang giao dịch quanh mức 42.300 đồng/cổ phiếu.

Thuỷ sản Minh Phú dự kiến dùng gần 2.000 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần để phát hành cổ phiếu thưởng, tăng VĐL lên gấp đôi.

CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/6/2022.

Chú thích ảnh

Dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu, Thủy sản Minh Phú sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên gần 4000 tỷ đồng

Theo đó Thuỷ sản Minh Phú dự kiến phát hành hơn 199,9 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1;1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.999 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2021. Thời gian thực hiện trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 ghi nhận cả năm công ty lãi sau thuế gần 356 tỷ đồng, giảm 35% so với năm trước đó. Tổng LNST chưa phân phối đạt hơn 997 tỷ đồng. Thặng dư vốn cổ phần đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Còn BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu thuần cả năm giảm 5,2% so với cùng kỳ, về mức 13.578 tỷ đồng. Nhờ chi phí giảm dẫn tới lợi nhuận sau thuế chỉ còn giảm 2,6% về mức 657 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 Thuỷ sản Minh Phú còn 811 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 123 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 3.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Còn 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Thuỷ sản Minh Phú đạt 8.730 tỷ đồng, tăng 43% so với nửa đầu năm ngoái. Còn lợi nhuận sau thuế ngược lại giảm 12,6% về mức 241 tỷ đồng chủ yếu do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong khi giá vốn giảm sâu. Nguyên nhân chủ yếu do tăng chi phí tài chính khác, chi phí dịch vụ mua ngoài, và các chi phí khác. 

Thùy Linh (Theo Người quan sát


 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
  • bc_tom
  • Báo cáo ngành tôm