Xuất khẩu tăng, doanh thu của Minh Phú tăng hơn 43%

Nhờ mảng xuất khẩu, doanh thu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trong nửa đầu năm tăng đến hơn 43% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu tăng doanh thu của Minh Phú tăng hơn 43

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, trong quý 2/2022, công ty thu về 4.490 tỷ đồng từ doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, cao hơn so với cùng kỳ 36%. Giá vốn trong quý cũng ghi nhận tăng 31,8% so với quý 2/2021. Do tốc độ gia tăng của giá vốn hàng hóa nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu, vì vậy lợi nhuận gộp trong quý 2 của đạt 892 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng, đạt mức 85 tỷ đồng; chi phí bán hàng 467 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 191 tỷ đồng, tăng lần lượt 151% và 135% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý sụt giảm, chỉ đạt 163 tỷ đồng, giảm 46,7% so với quý 2/2021.

Sau khi trừ các chi phí, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ghi nhận mức lãi 150 tỷ đồng, giảm 39,7% so với quý 2 năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đạt 8.730 tỷ đồng, tăng 43%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 241 tỷ đồng, giảm 12,7% so với nửa đầu năm 2022.

Nằm 2022, để gia tăng xuất khẩu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú triển khai các dự án lớn nhằm xây dựng các vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và tôm lúa theo phương thức liên kết hợp tác với đầy đủ cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước, dịch vụ kỹ thuật. Trong đó có khu phức hợp chế biến tôm cùng công nghiệp phụ trợ nằm ở gần vùng nguyên liệu để nâng cao chất lượng tôm nguyên liệu và giảm chi phí muối ướp, vận chuyển cũng như giảm hao hụt sau thu hoạch.

Mỹ Hạnh (Theo Báo Hải quan online)

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục