Trình Chính phủ gia hạn 125.000 tỉ đồng tiền thuế và tiền thuê đất năm 2022

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022.

Về đối tượng được gia hạn, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trình Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 - Ảnh: Dũng Minh

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5-2022 và quý I/2022, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6-2022 và quý II/2022, gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7-2022, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8-2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu trên. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT theo phương án nêu trên thì tổng số thuế GTGT gia hạn sẽ khoảng 53.300 - 54.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách trước ngày 31-12-2022.

Đối với thuế TNDN, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỉ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30-12-2022. Ước tính số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 15.304 tỉ đồng.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5 đến ngày 30-11-2022. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỉ đồng. Như vậy, tổng số thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn theo đề nghị của Bộ Tài chính sẽ vào khoảng 125.300 tỉ đồng

Nhấn mạnh đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phương Linh

(Theo nld.com.vn)

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục