Xuất khẩu nghêu tăng 22% trong tháng 2/2023

(vasep.com.vn) Hai tháng đầu năm 2023, các sản phẩm nhuyễn thể có vỏ (nghêu, ốc, hàu, điệp…) đóng góp gần 2% trong tổng kim ngạch XK thủy sản của Việt Nam, với giá trị trên 19 triệu USD. Riêng trong tháng 2, XK các loài nhuyễn thể có vỏ tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 10,4 triệu USD.

Xuất khẩu nghêu tăng 22 trong tháng 22023

Nghêu là sản phẩm chủ lực nhất trong các loài nhuyễn thể có vỏ XK, chiếm 56% với tổng XK gần 11 triệu USD trong 2 tháng đầu năm nay. Riêng trong tháng 2, XK nghêu tăng 22% đạt 6,4 triệu USD.

EU chiếm tỷ trọng chi phối trong các thị trường NK nghêu của Việt Nam. Trong đó Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nằm trong top 3 thị trường NK lớn nhất, chiếm lần lượt 29%, 23% và 15,5% XK nghêu. Đứng thứ 4 là thị trường Mỹ chiếm 13% và tiếp theo là Hà Lan chiếm 7%. Trong đó, riêng thị trường Mỹ có mức tăng đột phá trong tháng 2, tăng 245%, Hà lan tăng 86%.

Top 5 thị trường NK nghêu của Việt Nam, T1-2/20223 (USD)

Thị trường

GT (USD

So với cùng kỳ

Tổng

10.766.988

-1,8%

Italy

3.096.577

-11,9%

Tây Ban Nha

2.487.617

-39,4%

Bồ Đào Nha

1.665.835

14,3%

Mỹ

1.387.226

6,8%

Hà Lan

747.400

35,6%

Các loài thủy sản có vỏ khác như ốc, hàu và điệp có xu hướng tăng mạnh trong tháng 2 và cả 2 tháng đầu năm. Theo đó, XK ốc tăng 80%, hàu tăng 60% trong 2 tháng đầu năm, đạt lần lượt 2,6 và 2,3 triệu USD.

Xuất khẩu nghêu tăng 22 trong tháng 22023

Các sản phẩm thủy sản có vỏ sơ chế dạng hấp chin (mã HS 16) vẫn chiếm tỷ trọng lớn 65% giá trị XK, 35% còn lại sản phẩm tươi/sống/đông lạnh/khô.

Năm 2022, XK các sản phẩm nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam đạt trên 144 triệu USD, tăng nhẹ 1,6%. Trong đó, nhuyễn thể chế biến chiếm 71% với 101 triệu USD, giảm 7%, nhuyễn thể đông lạnh chiếm 29% với 42,5 triệu USD, tăng 30%.

Trong đó, nghêu là loài có giá trị XK nhiều nhất trong các loài có vỏ, chiếm 66% với 94,6 triệu USD, giảm gần 8% so với năm 2021. Những loài có vỏ khác gồm ốc chiếm 11% với 16,6 triệu USD, điệp chiếm 10% với gần 15 triệu USD và các loài khác gồm hàu, sò, hến, bào ngư…

Chia sẻ:


Lê Hằng
Giám đốc Truyền thông VASEP
Email: lehang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.204

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục