Nhật Bản tăng nhập mực, bạch tuộc từ Indonesia

(vasep.com.vn) Năm tháng đầu năm nay, Nhật Bản NK mực, bạch tuộc từ 11 nguồn cung. Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan lần lượt là 3 nguồn cung lớn nhất, chiếm 81%, 9,5% và 4,8% tổng giá trị NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), 5 tháng đầu năm nay, NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản đạt 146,9 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong top 5 nguồn cung lớn nhất, NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản từ Indonesia tăng mạnh nhất 149% đạt trên 2 triệu USD. Indonesia là nguồn cung mực, bạch tuộc lớn thứ 5 của Nhật Bản.

Nhật Bản NK chủ yếu các sản phẩm như mực chế biến (trừ xông CO), bạch tuộc chế biến (trừ xông CO), mực tươi tươi sống, bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối. Mực chế biến (trừ xông CO) là sản phẩm chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng cơ cấu sản phẩm mực, bạch tuộc NK vào Nhật Bản. 5 tháng đầu năm nay, NK mực tươi tươi sống của Nhật Bản tăng mạnh nhất 162% đạt 18,5 triệu USD

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản (Nguồn: ITC, GT: nghìn USD)

Nguồn cung

T1-T5/2019

T1-T5/2020

Tăng, giảm (%)

TG

153.658

146.942

-4,4

Trung Quốc

120.848

119.680

-1,0

Việt Nam

15.003

14.051

-6,3

Thái Lan

5.866

7.053

20,2

Indonesia

815

2.032

149,3

Philippines

969

1.018

5,1

Mỹ

146

338

131,5

Peru

9.690

2.111

-78,2

Hàn Quốc

146

477

226,7

Tây Ban Nha

133

123

-7,5

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Nhật Bản trong tháng 5/2020 vẫn giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường này đạt trên 48 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 25% tổng giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam đi các thị trường.

Việt Nam chủ yếu XK sang Nhật Bản các sản phẩm như mực nang đông lạnh, mực ống cắt khoanh đông lạnh, mực ống nguyên con làm sạch sushi ăn liền đông lạnh, mực ống đông lạnh Geso, mực ống đông lạnh Sugata, mực ống đông lạnh Sushi, mực ống slice đông lạnh Marusaki,  mực nang cắt trái thông đông lạnh, bạch tuộc tẩm bột đông lạnh, surimi bạch tuộc đông lạnh, bạch tuộc chế biến đông lạnh, bạch tuộc cắt chần đông lạnh, bạch tuộc cắt luộc đông lạnh…

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục