Chợ cá Tokyo: Bạch tuộc đông lạnh được giao dịch nhiều nhất

(vasep.com.vn) Tại chợ cá Tokyo của Nhật Bản, các sản phẩm bạch tuộc chủ yếu được giao dịch gồm bạch tuộc tươi/sống/đông lạnh/hấp/ngâm dấm/tẩm gia vị. Trong đó bạch tuộc đông lạnh là sản phẩm được giao dịch nhiều nhất. 5 tháng đầu năm nay, giao dịch bạch tuộc đông lạnh tại chợ cá Tokyo tăng cả về lượng và giá trị. Các mặt hàng bạch tuộc có khối lượng giao dịch tăng gồm bạch tuộc hấp và ngâm dấm. Giá giao dịch tất cả các sản phẩm bạch tuộc trong 5 tháng đầu năm nay đều giảm.

Giao dịch bạch tuộc tại chợ cá Tokyo (KL: tấn, GT: triệu yên, Giá: yên/kg)

Sản phẩm

T5/2020

% so với cùng kỳ năm ngoái

T1-T5/2020

% so với cùng kỳ năm ngoái

KL

GT

Giá

KL

GT

Giá

KL

GT

Giá

KL

GT

Giá

Bạch tuộc tươi

25

35

1.415

51

43

85

192

292

1.520

76

67

89

Bạch tuộc sống

21

29

1.404

65

49

75

134

192

1.431

89

69

77

Bạch tuộc đông lạnh

465

487

1.048

172

141

82

2.031

2.152

1.059

139

109

78

Bạch tuộc hấp đông lạnh

27

47

1.734

120

101

84

114

204

1.783

100

89

89

Bạch tuộc hấp

126

211

1.678

109

95

87

571

958

1.678

113

96

85

Bạch tuộc ngâm dấm

5

7

1.454

153

125

82

20

30

1.504

119

95

80

Bạch tuộc tẩm gia vị

1

1

2.069

41

34

82

5

9

1.775

88

61

70

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục