Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 4-tuần 8/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu theo tuần từ tuần 4 (24-30/1/2022) đến tuần 8 (21-27/2/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 5- 8/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5/2022

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

Tuần 8/2022

30

8,16

8,13

8,09

8,09

40

6,82

6,79

6,76

6,82

50

5,62

5,59

5,57

5,68

60

5,22

5,33

5,30

5,28

70

4,68

4,66

4,64

4,74

80

4,28

4,26

4,24

4,34

90

3,75

3,73

3,71

3,81

100

3,48

3,60

3,58

3,68

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 5-8/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5/2022

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

Tuần 8/2022

20-30

5,60

5,40

5,40

5,60

30-40

4,50

4,50

4,50

4,70

40-50

4,20

                       4,20

4,20

4,30

50-60

3,90

3,90

3,90

4

60-70

3,40

3,40

3,40

3,70

70-80

3,10

3,10

3,10

3,10

80-100

2,40

2,40

2,40

2,50

100-120

2,30

2,30

2,30

2,30

120-140

2

2

2

2

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 4-7/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 4/2022

Tuần 5/2022

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

60

5,80

5,73

5,87

5,88

70

5,50

5,43

5,56

5,57

80

5,05

5,13

5,10

                       5,19

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại các tỉnh của Indonesia, tuần 4-7/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 4/2022

Tuần 5/2022

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

30

6,83

6,84

6,82

6,79

40

6,14

6,14

6,20

8,28

50

4,97

4,95

5,08

5,01

60

4,75

4,75

4,66

4,67

70

4,54

4,54

4,52

4,44

80

4,27

4,33

4,32

4,17

90

3,70

3,70

3,69

3,60

100

3,51

3,49

3,48

3,42

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục