Thủy sản Minh Phú dự trình kế hoạch lãi hơn 1.260 tỷ đồng trong năm 2024

Năm 2024, Thủy sản Minh Phú dự trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu đạt 18.568,7 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 1.265,7 tỷ đồng.

Thủy sản Minh Phú dự trình kế hoạch lãi hơn 1.260 tỷ đồng trong năm 2024- Ảnh 1.

Thủy sản Minh Phú dự trình kế hoạch lãi hơn 1.260 tỷ đồng năm 2024. Ảnh minh hoạ.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 22/6/2024 tại số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Theo tờ trình, năm 2024, Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu 18.568,7 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 1.265,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thủy sản Minh Phú sẽ trình cổ đông về việc thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hamaya Harutoshi căn cứ thư từ nhiệm được đính kèm theo tờ trình này.

Đồng thời thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 9 thành viên và thành viên Ban kiểm soát 3 thành viên.

Sang quý I/2024, doanh thu thuần của Thuỷ sản Minh Phú đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ thuế, phí, Thủy sản Minh Phú báo lãi quý I/2024 đạt 24,8 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của MPC ở mức 7.657 tỷ đồng, tăng 1,1% so với mức 7.571 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Trong đó, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp giảm 86,4%, xuống còn 40,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 2.176 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,9% so với mức 1.943 tỷ đồng tại ngày đầu năm, bao gồm 17,2 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Nợ phải trả của Thủy sản Minh Phú tại ngày 31/3/2024 ghi nhận ở mức 2.229 tỷ đồng, tăng 3,3% so với số đầu năm. Trong đó, biến động lớn đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn khi tăng từ 106 tỷ đồng lên 272 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động giảm sâu 84%, còn 8,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.874 tỷ đồng xuống còn 1.722 tỷ đồng.

Theo Cafef

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục
  • T1
  • bc_tom
  • Báo cáo ngành tôm