VASEP và ILO phát hành “Tài liệu Hướng dẫn Thực hành Phòng ngừa Lao động trẻ em trong Chuỗi cung ứng Thủy sản”

(vasep.com.vn) Tháng 3/2022, Hiệp hội VASEP và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp thực hiện và phát hành cuốn “Tài liệu hướng dẫn thực hành phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng thủy sản”, với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE).

Mục tiêu xây dựng cuốn tài liệu nhằm giúp ích cho các doanh nghiệp, đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản cập nhật nâng cao kiến thức về lao động trẻ em và biện pháp phòng ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em. Khuyến khích và thúc đẩy việc tự chủ động xây dựng các hành động cụ thể, phù hợp về phòng ngừa lao động trẻ em tại doanh nghiệp thông qua các hướng dẫn cụ thể, giúp nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh và xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định.

Tài liệu bao gồm 03 phần:

  1. Phần 1: Lao động trẻ em – Định nghĩa và cách xác định
  2. Phần 2: Hướng dẫn thực hành phòng ngừa lao động trẻ em trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng thủy sản.
  3. Phần 3: Hướng dẫn khắc phục, xử lý có trách nhiệm khi phát hiện lao động trẻ em trong DN và chuỗi cung ứng.

Cuốn sách này được kỳ vọng sẽ là tài liệu tham chiếu chính được sử dụng tại các doanh nghiệp và đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản trong vấn đề thực hành tốt các biện pháp phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ tuân thủ chính sách và cam kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế và uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tài liệu đã được phát hành rộng khắp đến 438 đơn vị trong chuỗi thủy sản bao gồm: Đại diện các cơ quan Bộ, Chi cục thủy sản, Ban quản lý cảng cá, các doanh nghiệp và đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản.

Để xem và tải bản tài liệu đầy đủ, vui lòng xem tại đây.

Chú thích ảnh

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục