Xuất khẩu mực, bạch tuộc tăng 28% trong 5 tháng đầu năm

(vasep.com.vn) Năm tháng đầu năm 2022, XK mực, bạch tuộc của cả nước đạt 276 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, XK mực chiếm 56% đạt 154 triệu USD, tăng 38%; XK bạch tuộc chiếm 44% đạt 122 triệu USD, tăng 16%.

Xuất khẩu mực bạch tuộc tăng 28 trong 5 tháng đầu năm

Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 thị trường chiếm tỷ trọng nổi trội trong các thị trường NK mực, bạch tuộc của Việt Nam, chiếm lần lượt 35% và 23%. Đứng thứ 3 là Trung Quốc chiếm 10% nhưng có mức tăng trưởng cao 129%. XK sang Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Israel cũng tăng rất mạnh: lần lượt ghi nhận tăng trưởng 73%, 209%, 95% và 174%.

Bạch tuộc tươi, đông lạnh mã HS 03 chiếm 83% tổng XK bạch tuộc. Đối với mực, sản phẩm tươi/đông lạnh chiếm 49%, mực khô nướng chiếm 42%, còn lại là mực chế biến (9%).

Sản phẩm mực của Việt Nam được XK sang 32 thị trường. Top 4 thị trường XK mực của Việt Nam bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc, chiếm 70% tổng giá trị XK.

Bạch tuộc được XK sang 30 thị trường. Tỷ trọng lớn tập trung vào Hàn Quốc và Nhật Bản, chiếm lần lượt 60% và 27%. Mỹ là thị trường lớn thứ 3 chiếm 4%.

Các địa phương XK nhiều mực, bạch tuộc nhất của Việt Nam như Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Sóc Trăng…Các sản phẩm XK chính như bạch tuộc đông lạnh, bạch tuộc cắt đông lạnh, mực khô, mực khô chưa chế biến, bạch tuộc chế biến cắt đông lạnh, mực khô lột da, bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh, mực đông lạnh…

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục