Đề xuất của các công ty Tây Ban Nha về nhập khẩu philê cá ngừ

(vasep.com.vn) Hơn 250 nhà chế biến thủy sản tại Tây Ban Nha đã tham gia vào Hiệp hội các nhà sản xuất cá đóng hộp quốc gia (ANFACO-CECOPESCA) đã bày tỏ sự thấy vọng về chủ trương tăng hạn ngạch thuế quan đối với thăn/philê cá ngừ hấp chính đông lạnh cho giai đoạn 2019 – 2020 của Chính phủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đã đề nghị cấp hạn ngạch thuế quan cho 30.000 tấn, vượt so với mức 25.000 tấn hiện tại, nhưng thấp hơn so với mức 36.000 tấn được tán thành bởi ngành đồ hộp nước này – đã được các Giám đốc của  ANFACO-CECOPESCA đưa ra là một quyết định đáng ngạc nhiên và không đủ để đáp ứng lượng tiêu thụ của EU, trong đó 48% được sử dụng để sản xuất tại EU.

ANFACO-CECOPESCA đang thúc giục chính phủ Tây Ban Nha bảo vệ vị thế của mình trong một đề nghị tiếp theo đối với Brussels, mà theo đó Tây Ban Nha đã đề xuất một chương trình phân chia theo 6 tháng để chia hạn ngạch 30.000 tấn thành 25.000 tấn trong nửa đầu năm và 5.000 tấn trong nửa năm còn lại.

Trong những năm trước, đại diện của các đội tàu Tây Ban Nha đã lên tiếng chống lại hạn ngạch không thuế quan do EU ban hành, trong khi một số đã khăng khăng rằng cơ quan quản lý sẽ loại bỏ hoàn toàn hạn ngạch thuế quan 0% cho các loại thăn/philê cá ngừ.

Một số đại diện của đội tàu Tây Ban Nha chủ chốt khác, như OPAGAC và ANBAC, vẫn chưa đưa ra tuyền bố nào về việc tăng khối lượng hạn ngạch gần đây.

Theo số liệu thống kê năm 2018, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp chi phối trong hạn ngạch. Các lô hàng đến từ Ninh Ba, Trung Quốc dự kiến tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2019.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục