Mexico ban hành lệnh cấm khai thác tôm tại vùng biển Thái Bình Dương

(vasep.com.vn) Ủy ban Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Quốc gia Mexico (CONAPESCA) thống nhất ban hành lệnh cấm khai thác tất cả các loài tôm ở vùng biển Thái Bình Dương thuộc Mexico bắt đầu từ 15/3/2019. Lệnh cấm cũng được áp dụng với các hệ thống sông, đầm và vịnh.

Theo Cơ quan này, mục đích của lệnh cấm là để bảo vệ thời kỳ tái sinh sản và tăng trưởng của nguồn lợi tôm.

Các kết quả của các cuộc khảo sát khoa học được thực hiện bởi Viện Nghề cá Quốc gia (INAPESCA) trong vụ khai thác 2018-2019 cho thấy, tôm nâu ở trong tình trạng nguồn lợi tốt, nguồn lợi tôm xanh đang phục hồi. Trong khi nguồn lợi tôm trắng giảm do khai thác quá mức và cần có các biện pháp quản lý.

Các cuộc khảo sát được thực hiện dựa trên sản lượng khai thác gần đây, tác động môi trường và các quy định kiểm soát kỹ thuật để đảm bảo nguồn tôm bố mẹ cho vụ sinh sản sau.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục