Sản lượng bột cá và dầu cá thế giới sẽ tăng nhẹ năm 2030

(vasep.com.vn) Sản lượng bột cá và dầu cá thế giới sẽ tăng nhẹ vào năm 2030, theo ông Stefania Vannuccini, cán bộ cao cấp lĩnh vực thủy sản của FAO.

Chú thích ảnh

Sản lượng bột cá có thể tăng từ 5 triệu tấn dự kiến trong năm nay lên 5,5 triệu tấn năm 2030; sản lượng dầu cá từ 1,1 triệu tấn lên khoảng 1,2 triệu tấn.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu cũng sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn lên hơn 100 triệu tấn với tăng trưởng ở tất cả các loài nuôi thương mại chính. Giá bột cá dự kiến ổn định đến năm 2030 vì tăng trưởng nhu cầu sẽ không vượt nguồn cung hiện có.

Tổng Giám đốc Tổ chức Dầu cá, bột cá thế giới (IFFO), Peter Martin Johannessen cho biết ngành bột cá và dầu cá đang trở nên bền vững hơn. Trong tổng số bột cá được sản xuất trên thế giới, 48% hiện được chứng nhận bền vững bởi MarinTrust, một tổ chức bền vững nghề cá. Đối với bột cá, tỷ lệ này là 53%. Tỷ lệ này tăng mạnh so với năm 2014.

Bột algaes và côn trùng vẫn quá đắt để thay thế bột cá và dầu cá trong thức ăn nuôi tôm, theo Allan Cooper, giám đốc nhà sản xuất thức ăn thủy sản Vitapro của Peru.

Với sản lượng tôm thế giới dự kiến đạt 7 triệu tấn năm 2030, tăng từ 5 triệu tấn năm 2020, điều này có nghĩa ngành tôm có thể trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các thành phần biển.

Theo số liệu của ông Cooper, thức ăn nuôi tôm gồm 25% bột cá năm 2001, nhưng chỉ 10% năm 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ này tăng trở lại 13% năm 2020, có nghĩa là nhiều bột cá được sử dụng hơn trong cuối thập kỷ qua. Hàm lượng dầu cá giảm từ 2% xuống 1% trong giai đoạn 20 năm.

Chia sẻ:


Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục