Nga: Sản lượng khai thác cá hồi đạt 247.000 tấn ở Viễn Đông

(vasep.com.vn) Tính tới ngày 13/9/2022, sản lượng khai thác cá hồi tại khu vực Viễn Đông của Nga đạt 247.000 tấn.

Chú thích ảnh

Sản lượng đánh bắt cao nhất đạt 133.400 tấn, được ghi nhận ở vùng Kamchatka. Sản lượng đánh bắt ở Sakhalin đạt 73.000 tán, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2020. Khu vực Khabarovsk đã ghi nhận sản lượng đánh bắt là 32.000 tấn, tăng 8% so với năm 2020 trong khi khu vực Magadan chỉ đạt 4.420 tấn cá hồi, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, tổng sản lượng đánh bắt cá hồi tự nhiên của Nga đạt 538.000 tấn. Tính đến 13/9/2021, sản lượng đánh bắt cá hồi tự nhiên đạt 511.000 tấn. Con số này đã tăng 1,9 lần so với năm 2020 và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục