Nhập khẩu cua của Hàn Quốc giảm trong tháng 1/2020

(vasep.com.vn) Năm 2019, tổng NK cua của Hàn Quốc đạt 30.051 tấn, tăng 14,6% so với năm 2018. Tháng 1/2020, tổng NK mặt hàng này của Hàn Quốc đạt 2.805 tấn, giảm 10,4% so với tháng 1/2019.

Các mặt hàng cua chủ yếu NK vào Hàn Quốc gồm cua tuyết, cua huỳnh đế sống/tươi/đông lạnh và cua loại khác sống/tươi/đông lạnh trong đó cua loại khác sống/tươi chiếm tỷ lệ cao nhất, NK chủ yếu từ Trung Quốc và Nga.

Nhập khẩu cua của Hàn Quốc

Sản phẩm

Nguồn cung

T1/2020

T1/2019

KL (tấn)

Giá CIF (USD/kg)

KL (tấn)

Giá CIF (USD/kg)

Cua tuyết (tươi-sống)

Nga

504

24,15

887

25,78

Canada

0

-

0

-

Na Uy

0

-

0

-

Nhật Bản

0

-

0

-

Mỹ

1

23,80

0

-

Tổng

505

24,15

887

25,78

Cua khác (tươi-sống)

Nga

492

40,13

740

34,94

Na Uy

77

38,50

121

37,90

Trung Quốc

653

1,87

519

2,63

Mỹ

4

17,48

0.5

18,22

Nhật Bản

1

10,17

1

10,26

Tổng

1.230

19,54

1.389

22,99

Cua huỳnh đế (đông lạnh)

Nga

1

29,53

30

25,60

Argentina

0

-

0

-

Chile

12

5,50

0.4

19,82

Mỹ

0

-

0.1

151,00

Na Uy

0

-

0

-

Tổng

13

7,34

30

25,75

Cua khác (đông lạnh)

Nga

255

13,57

160

16,93

Trung Quốc

393

4,34

308

4,87

Pakistan

0

-

76

2,65

Namibia

36

8,92

126

8,67

Greenland

0

-

0

-

Na Uy

15

18,79

12

18,09

Canada

0

-

9

23,29

Mỹ

0.1

21,25

0

-

Tổng

1.057

7,02

823

8,31

(Nguồn: Hải quan Hàn Quốc)

(Tin tổng hợp) 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục