Argentina: Sản lượng khai thác và xuất khẩu thủy sản năm 2019 giảm

(vasep.com.vn) Trong năm 2019, tổng sản lượng khai thác thủy sản của Argentina đạt 775.000 tấn, giảm 2,1% so với 792.000 tấn trong năm 2018.

Theo báo cáo của công ty tư vấn IES, sự suy giảm mạnh các loài giáp xác và nhuyễn thể là nguyên nhân gây ra sự suy giảm sản lượng.

Trong khi đó, tiêu thụ thủy sản trong năm 2019 ở mức 349.000 tấn, giảm 2,8% so với mức tiêu thụ 359.000 tấn trong năm 2018.

Kim ngạch XK thủy sản trong năm 2019 đạt 1.781 triệu USD, giảm 14,3% so với mức kim ngạch 2.078 triệu USD thu được trong năm 2018. Sản lượng XK ở mức 464.000 tấn, giảm 2,8% so với năm 2018.

Trong năm 2019, giá trị NK thủy sản đạt mức 154 triệu USD, thấp hơn 25,2% so với mức giá trị 206 triệu USD trong năm 2018. Sản lượng thủy sản NK đạt 38.000 tấn, giảm 15,7% so với mức 45.000 tấn NK trong năm 2018.

Trong năm 2019, Trung Quốc là nhà NK sản phẩm thủy sản hàng đầu của Argentina, chiếm 25,5% tổng giá trị XK của Argentina. Tây Ban Nha xếp thứ 2 trong danh sách các quốc gia NK sản phẩm thủy sản của Argentina với 24,6% giá trị XK ở mức 438 triệu USD.

Xét về giá trị XK sản phẩm thủy sản vào Argentina, 3 quốc gia XK hàng đầu với giá trị lớn gồm: Ecuador chiếm 38,2% giá trị NK của Argentina, xếp sau lần lượt là Chile và Thái Lan với giá trị lần lượt là 34,4% và 16,5%.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục