Hạn ngạch đánh bắt cá minh thái biển Bering có thể tăng vào năm 2023

(vasep.com.vn) Hội đồng Quản lý Nghề cá Bắc Thái Bình Dương của Mỹ sẽ không thiết lập TAC cá minh thái năm 2023 cho đến cuộc họp vào tháng 12.

Dữ liệu dùng để xác định mức đánh bắt năm 2022 với cá minh thái biển đông Bering (EBS) chưa được phân tích đầy đủ nên đã đánh giá thấp kích thước thực của sinh khối. 

Tại Diễn đàn Cá biển, một nhà sinh vật học trong ngành cho biết hạn ngạch đánh bắt cá minh thái có thể tăng vào năm 2023. Tính đến thời điểm hiện nay, Mỹ vẫn chưa thiết lập giới hạn đánh bắt cũng như sản lượng đánh bắt sinh học được chấp nhận (ABC) cho khu vực phía đông Biển Bering. 

Hàng năm, các nhà khoa học đưa ra các ước tính về sinh khối cá minh thái, từ đó Hội đồng Quản lý Nghề cá Bắc Thái Bình Dương (NPFMC) kiểm tra các mô hình do các nhà nghiên cứu phát triển. Trong cuộc họp diễn ra vào tháng 12 sắp tới, NPFMC sẽ  đưa ra các khuyến nghị với Bộ Thương mại Mỹ về thiết lập mức ABC và TAC của ngành thủy sản cho năm sau. Các khuyến nghị của hội đồng gần như luôn được tuân theo. 

Tại cuộc họp của Hiệp hội các nhà sản xuất cá minh thái Alaska, cá minh thái Mỹ đang hưởng mức giá cao kỷ lục và có nhu cầu cao. 

Theo ước tính của Diễn đàn Cá biển, sản lượng đánh bắt cá minh thái toàn cầu sẽ tăng nhẹ 3,354 triệu tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái do sự gia tăng khai thác của Mỹ và Canada để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng của Nga. 

Chú thích ảnh

Kết quả khảo sát năm 2021 cho rằng lượng cá minh thái đang ở dưới mức trung bình. Sản lượng đánh bắt vụ đầu năm 2021 ở mức khá nhưng các tàu liên tục gặp phải cá minh thái nhỏ hơn bình thường. Số lượng khảo sát thấp và cá nhỏ hơn đã dẫn đến kết luận giảm hạn ngạch. 

Vào cuối năm 2020, NPFMC đã đề xuất TAC cá minh thái biển Bering/Đảo Aleutian năm 2021 là 1,375 triệu tấn. Nhưng trước những khó khăn nói trên, hội đồng đề xuất con số 1,1 triệu tấn cho năm 2022, giảm 19%. 

Cuối cùng, tổng số TAC cá minh thái năm 2022 của Mỹ được đặt ở mức 1,3 triệu tấn với mức tăng TAC 25% lên 141.117 tấn ở Vịnh Alaska, không bù đắp được mức giảm ở Biển Bering. Tổng TAC cá minh thái của Mỹ giảm 236.110 tấn so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, khảo sát mới cho thấy những lo ngại về số lượng cá minh thái sụt giảm là không đúng khi thực tế là số lượng cá minh thái vẫn còn rất lớn. Khảo sát về thành phần tuổi của cá minh thái cũng cho thấy những kết quả tích cực. Phân tích này sẽ được xem xét thêm bởi "ủy ban khoa học và thống kê" của hội đồng tại một cuộc họp giữa tháng 11. Sau đó, Ủy ban đó sẽ đề xuất ABC của ngành thủy sản, từ đó hội đồng xác định TAC 2023 vào tháng 12.

Thùy Linh (Theo the undercurrentnews) 

 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục