Nga tiếp tục tăng xuất khẩu cá minh thái sang Hàn Quốc

(vasep.com.vn) Theo Union Forsea Corp., 6 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng nhập khẩu thủy sản vào Hàn Quốc lên tới 626.267 tấn, trong đó cá minh thái đông lạnh đạt 192.111 tấn, chiếm 30,7%, vượt quá con số 14,9% (74.424 tấn trong tổng số 500.364 tấn) cùng ky· năm ngoái.

Nga tiếp tục tăng xuất khẩu cá minh thái  sang Hàn Quốc

Trong tháng 6, nhập khẩu cá minh thái đông lạnh là 19.632 tấn, tăng 12% so với 17.505 tấn một năm trước đó, và nhập khẩu lũy kế là 192.111 tấn, tăng 158% so với 74.424 tấn một năm trước đó.

Lượng nhập khẩu bình quân tháng 6/2017 - 2022 là 7439 tấn, lũy kế tháng 6 năm 2022 cao nhất (192,111 tấn) và thấp nhất năm 2019 (61,951 tấn).

Các nhà cung cấp cá minh thái đông lạnh chính là Nga và Hoa Kỳ. Khoảng 189.626 tấn được nhập khẩu từ Nga và 2.373 tấn từ Hoa Kỳ, 93 tấn từ Canada và 19 tấn từ Trung Quốc.

Đơn giá nhập khẩu trung bình theo quốc gia cao nhất là 1,60 USD/kg ở Hoa Kỳ và 1,14 USD/kg ở Canada, và thấp nhất là 1,10 USD/kg ở Nga.

Giá trị nhập khẩu cá minh thái đông lạnh trong tháng 6/2022 là 20,89 triệu USD, tăng 12% so với 18,61 triệu USD cùng kỳ năm trước đó. Tổng giá trị nhập khẩu cá minh thái trong nửa đầu năm 2022 là 156,72 triệu USD, tăng 96% so với 80,11 triệu USD của một năm trước đó.

Giá trung bình nhập khẩu trong tháng 6/2022 là 1,06 USD/kg, tương đương so với năm trước. 

Chia sẻ:


Lê Hằng
Giám đốc Truyền thông VASEP
Email: lehang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.204

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục