Xuất nhập khẩu

(vasep.com.vn) Tiếp nối đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, XK cá ngừ của Việt Nam sang Canada tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm 2024. Chỉ tính riêng trong tháng 2/2024, XK cá ngừ sang thị trường này tăng 146% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế đến hết tháng 2 năm 2024, XK cá ngừ sang Canada đạt gần 5,5 triệu USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2023.

(vasep.com.vn) Tháng 2/2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam không giữ được đà tăng trưởng như trong tháng đầu năm, giảm 11% so với cùng kỳ, đạt gần 52 triệu USD. Tuy nhiên, sụt sự giảm này là do tháng 2 năm nay có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tính lũy kế 2 tháng đầu năm, XK cá ngừ đạt hơn hơn 131 triệu USD, tăng 21%.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tháng 2/2024 giảm, tuy nhiên nhờ sự tăng trưởng tốt trong tháng 1 nên tính lũy kế 2 tháng đầu năm XK cá ngừ vẫn tăng 21%, đạt 131 triệu USD. XK cá ngừ sang các thị trường chính vẫn tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Tháng 1/2024, XK cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ đã tăng tốc trở lại với kim ngạch tăng gần 62%. Mặc dù tháng 1/2023 trùng vào dịp tết nguyên đán, nhưng với mức tăng này có thể cho thấy dấu hiệu hồi phục tại thị trường Mỹ.

(vasep.com.vn) Trong tháng đầu năm 2024, xuất khẩu (XK) cá ngừ của Việt Nam sang EU tiếp tục bứt phá so với cùng kỳ năm 2023, với mức tăng 96%, đạt hơn 17 triệu USD. XK sang hầu hết các thị trường trong khối này đều tăng mạnh.

(vasep.com.vn) Tháng 1/2024, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, tăng 58% đạt 79 triệu USD. XK cả hai nhóm mặt hàng cá ngừ hiện đều tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Từ cuối năm 2023, xuất khẩu (XK) cá ngừ của Việt Nam đã có xu hướng phục hồi và dự báo sẽ tăng trở lại trong năm 2024, đặc biệt trong nửa cuối năm.

(vasep.com.vn) Năm 2023, xuất khẩu cá ngừ sang Trung Đông không ổn định, có xu hướng sụt giảm so với năm 2022. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, XK cá ngừ của Việt Nam sang khối thị trường này năm 2023 giảm 130%, đạt 82 triệu USD.

vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, Chile là một trong số ít các thị trường XK cá ngừ của Việt Nam duy trì được sự tăng trưởng tốt trong năm 2023. Kim ngạch XK cá ngừ sang thị trường này năm 2023 đạt gần 16 triệu USD, tăng 87%.

Biến động kinh tế, lạm phát kéo dài ở các thị trường lớn cũng như giá cá ngừ thành phẩm cao sẽ tác động đến sự phục hồi của cá ngừ Việt Nam xuất khẩu trong năm 2024.

(vasep.com.vn) Ngành cá ngừ Việt Nam khép lại năm 2023 với sự tăng trưởng nhẹ trong tháng cuối năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 73 triệu USD. Như vậy, cả năm 2023 ngành cá ngừ Việt Nam thu về 845 triệu USD, giảm 17% so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 12/2023. Tính lũy kế cả năm 2023, XK cá ngừ đạt 845 triệu USD, giảm 17% so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Năm 2023, lần đầu tiên cá ngừ đóng hộp trở thành nhóm sản phẩm XK nhiều nhất sang thị trường EU. Kim ngạch XK nhóm sản phẩm này chiếm hơn 40% tổng kim ngạch XK sang thị trường này, ước đạt khoảng 71 triệu USD. Con số này tăng 28% so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Tiếp nối đà tăng trưởng trong tháng 9, XK cá ngừ của Việt Nam sang Canada tăng trưởng liên tục trong những tháng cuối năm. Tính riêng tháng 11/2023, giá trị XK cá ngừ sang thị trường này tăng 117%. Con số này đã góp phần nâng tổng giá trị XK trong 11 tháng đầu năm 2023 lên gần 31 triệu USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2022.

(vasep.com.vn) Năm 2023, xuất khẩu cá ngừ chế biến khác mã HS16 của Việt Nam, trong đó phần lớn các sản phẩm loin cá ngừ hấp đông lạnh, tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong 2 tháng cuối năm XK nhóm sản phẩm này lại có xu hướng sụt giảm.