Xuất nhập khẩu

(vasep.com.vn) Ngành cá ngừ Việt Nam khép lại năm 2023 với sự tăng trưởng nhẹ trong tháng cuối năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 73 triệu USD. Như vậy, cả năm 2023 ngành cá ngừ Việt Nam thu về 845 triệu USD, giảm 17% so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 12/2023. Tính lũy kế cả năm 2023, XK cá ngừ đạt 845 triệu USD, giảm 17% so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Năm 2023, lần đầu tiên cá ngừ đóng hộp trở thành nhóm sản phẩm XK nhiều nhất sang thị trường EU. Kim ngạch XK nhóm sản phẩm này chiếm hơn 40% tổng kim ngạch XK sang thị trường này, ước đạt khoảng 71 triệu USD. Con số này tăng 28% so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Tiếp nối đà tăng trưởng trong tháng 9, XK cá ngừ của Việt Nam sang Canada tăng trưởng liên tục trong những tháng cuối năm. Tính riêng tháng 11/2023, giá trị XK cá ngừ sang thị trường này tăng 117%. Con số này đã góp phần nâng tổng giá trị XK trong 11 tháng đầu năm 2023 lên gần 31 triệu USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2022.

(vasep.com.vn) Năm 2023, xuất khẩu cá ngừ chế biến khác mã HS16 của Việt Nam, trong đó phần lớn các sản phẩm loin cá ngừ hấp đông lạnh, tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong 2 tháng cuối năm XK nhóm sản phẩm này lại có xu hướng sụt giảm.

(vasep.com.vn) Lần đầu tiên trong năm 2023, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam có “sắc xanh”. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu (XK) cá ngừ trong tháng 11/2023 tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 79 triệu USD.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tháng 11/2023 đã có sự khởi sắc. XK sang một số thị trường chính vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng như Israel, Italy....

(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 11 năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 8,2 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. XK các nhóm sản phẩm của Việt Nam vẫn chưa có sự khởi sắc so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Năm 2022, Bỉ là thị trường NK cá ngừ lớn thứ 3 của Việt Nam trong khối EU với mức tăng trưởng 65% so với năm 2021. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, XK cá ngừ sang thị trường này lại sụt giảm liên tục dưới tác động của lạm phát. Bỉ không còn là 1 trong 3 thị trường NK cá ngừ lớn nhất của Việt Nam trong khối EU.

(vasep.com.vn) Sau một thời gian tăng trưởng khả quan trong quý 2/2023, XK cá ngừ của Việt Nam sang Lithuania đã đảo chiều giảm trong những tháng cuối năm. Tính riêng trong tháng 10/2023, XK cá ngừ sang thị trường này giảm 80% so với cùng kỳ năm 2022.

(vasep.com.vn) Sau sự sụt giảm trong quý 4/2022, xuất khẩu (XK) cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đã có xu hướng tăng trở lại trong năm 2023, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không cao. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, XK nhóm sản phẩm này của Việt Nam đạt hơn 205 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

(vasep.com.vn) Trong tháng 10/2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU tiếp tục sụt giảm. Giá trị XK sang thị trường này chỉ đạt hơn 15 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, XK cá ngừ của Việt Nam sang EU đạt 143 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị XK cá ngừ trong tháng 10/2023 đạt hơn 76 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng 10/2022. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, XK cá ngừ sang thị trường này đạt gần 693 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022.

(vasep.com.vn) Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu (XK) cá ngừ của Việt Nam trở về mức gần tương đương so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị XK cá ngừ trong tháng 10/2023 đạt hơn 76 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng 10/2022. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, XK cá ngừ sang các thị trường đạt gần 693 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Hàn Quốc, NK cá ngừ của nước này sau khi tăng trưởng liên tục trong 5 tháng đầu năm đã liên tục sụt giảm từ tháng 6 trở lại đây. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, NK cá ngừ của Hàn Quốc từ các nước đạt 263 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022.