Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 6 - tuần 12/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 6 (7-13/2/2022) đến tuần 12 (21-27/3/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 9- 12/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 9/2022

Tuần 10/2022

Tuần 11/2022

Tuần 12/2022

30

7,94

6,90

6,81

7,08

40

6,88

5,85

5,70

5,77

50

5,69

4,81

                       4,72

4,85

60

5,30

4,55

4,32

4,46

70

4,77

4,16

3,93

4,13

80

4,37

3,77

3,67

3,87

90

3,84

3,38

3,41

3,54

100

3,71

3,25

3,21

3,41

 

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 8-11/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 8/2022

Tuần 9/2022

Tuần 10/2022

Tuần 11/2022

60

5,71

5,28

5,12

5,17

70

5,40

4,98

4,82

4,87

80

5,09

4,59

4,29

4,35

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 8-11/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 8/2022

Tuần 9/2022

Tuần 10/2022

Tuần 11/2022

30

7,04

7,01

7,11

7,12

40

                     6,34

6,32

6,41

6,42

50

5,14

5,11

5,16

5,31

60

                      4,88

4,88

4,95

5,10

70

4,72

4,66

4,74

4,89

80

4,16

4,43

4,46

4,61

90

3,78

3,84

3,83

                      3,98

100

3,62

3,63

3,62

3,77

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Quảng Đông, Trung Quốc,  tuần 6-9/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

Tuần 8/2022

Tuần 9/2022

60

9,22

9,27

10,43

11,55

80

7,70

7,27

7,88

8,70

120

5,51

5,09

5,45

5,22

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 8-11/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 8/2022

Tuần 9/2022

Tuần 10/2022

Tuần 11/2022

30

6,90

6,89

6,97

6,98

40

6,20

6,19

6,27

6,28

50

4,95

4,94

5,02

5,17

60

4,74

4,73

4,81

4,96

70

4,53

4,52

4,60

4,75

80

4,32

4,31

4,32

4,47

90

3,69

3,69

3,69

3,84

100

3,48

3,48

3,49

3,63

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục