Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 27 - 31/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 27 (4-10/7/2022) đến tuần 31 (1/-7/8/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 28- 31/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

30

5,34

5,32

5,26

5,39

40

4,60

4,57

4,51

4,69

50

                     4,16

4,13

4,01

4,31

60

3,78

3,75

3,88

4,06

70

3,59

3,57

3,76

3,87

80

3,34

3,32

3,51

3,61

90

3,15

3,13

3,26

3,36

100

3,08

3,07

3,13

3,23

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 27-30/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

30

5,58

5,65

5,70

5,70

40

5,17

5,27

5,31

5,30

50

4,67

4,71

4,72

4,76

60

4,47

4,51

4,52

4,56

70

4,23

4,31

4,32

4,36

80

                          3,91

3,99

4,02

4,02

90

3,65

3,73

3,82

3,89

100

3,48

3,53

3,62

3,69

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 27-30/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 27

Tuần 28

        Tuần 29

Tuần 30

30

5,54

5,53

5,54

5,56

40

5,14

5,13

5,14

5,16

50

4,60

4,60

4,60

4,63

60

4,40

4,40

4,40

4,42

70

4,20

4,20

4,20

4,22

80

3,87

3,87

3,87

3,89

90

3,54

3,60

3,67

3,75

100

3,34

3,40

3,47

3,55

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 27-30/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 27

Tuần 28

        Tuần 29

Tuần 30

20-30

4,70

4,70

4,70

5,20

30-40

4,20

4,20

4,20

4,90

40-50

3,50

3,50

3,50

4,25

50-60

3,20

3,20

3,20

3,70

60-70

2,95

2,95

2,95

3,20

70-80

2,75

2,75

2,75

2,90

80-100

2,40

2,40

2,40

2,40

100-120

2

2

2

2

120-140

1,90

1,90

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 27-30/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

60

4,60

4,60

4,50

4,31

70

4,32

4,33

4,23

4,18

80

4,04

3,99

3,82

3,77

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục