Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 24 - 29/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 24 (13-19/6/2022) đến tuần 29 (18-24/7/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 26- 29/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

30

5,39

5,37

5,34

5,32

40

                      4,63

4,61

4,60

4,57

50

4,19

4,17

                     4,16

4,13

60

3,81

3,79

3,78

3,75

70

3,61

3,60

3,59

3,57

80

3,36

3,35

3,34

3,32

90

3,17

3,16

3,15

3,13

100

3,11

3,10

3,08

3,07

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 25-28/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

30

5,53

5,50

5,58

5,65

40

5,19

5,17

5,17

5,27

50

4,72

4,70

4,67

4,71

60

4,52

4,50

4,47

4,51

70

4,31

4,30

4,23

4,31

80

3,98

3,96

                          3,91

3,99

90

3,57

3,56

3,65

3,73

100

3,44

3,42

3,48

3,53

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 25-28/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

20-30

4,50

4,50

4,70

4,70

30-40

3,60

3,60

4,20

4,20

40-50

3,15

3,15

3,50

3,50

50-60

3,10

3,10

3,20

3,20

60-70

2,95

2,95

2,95

2,95

70-80

2,75

2,75

2,75

2,75

80-100

2,40

2,40

2,40

2,40

100-120

2

2

2

2

120-140

1,90

1,90

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 25-28/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

60

4,52

4,59

4,60

4,60

70

4,23

4,31

4,32

4,33

80

4,02

4,03

4,04

3,99

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Quảng Đông, Trung Quốc tuần 24-27/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

60

8,48

8,36

8,28

8,13

80

6,85

7,06

6,87

6,87

120

4,91

4,93

4,78

4,78

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục