MSC vẫn là trọng tâm trong các kế hoạch mới của ISSF

(vasep.com.vn) Tiêu chuẩn nghề cá của Hội đồng Quản lý Biển (MSC) vẫn là trọng tâm trong các mục tiêu của Tổ chức Bền vững Thủy sản Quốc tế (ISSF), theo kế hoạch chiến lược mới của tổ chức này cho giai đoạn 2023-2027.

Chú thích ảnh

Kế hoạch cải thiện tính bền vững của nghề cá ngừ toàn cầu của ISSF đã được đưa ra gần đây. Kế hoạch vạch ra nhiệm vụ và cách tiếp cận của nhóm nghiên cứu và vận động để đạt được sự bền vững của nghề khai thác cá ngừ trong vòng 5 năm tới.

Kế hoạch cũng thiết lập một mục tiêu 5 năm cho tổ chức, đảm bảo đến cuối năm 2027, tất cả các nghề đánh bắt cá ngừ mà các công ty tham gia ISSF cung cấp sẽ có thể đáp ứng và duy trì tiêu chuẩn chứng nhận MSC hoặc có lộ trình và thời gian rõ ràng để đáp ứng tiêu chuẩn này.

Kế hoạch hợp tác và dựa trên cơ sở khoa học của ISSF đã mang lại những kết quả tiến bộ trong 5 năm qua, từ việc hướng các tàu đánh bắt bền vững, cho phép các hoạt động của tàu minh bạch hơn, thiết kế các thiết bị (FAD) giúp giảm tác động đến môi trường.

Giống như kế hoạch chiến lược trước đây của ISSF, kế hoạch mới bao gồm tiêu chuẩn nghề cá của MSC. Để phù hợp với sự cải tiến liên tục, kế hoạch mới của tổ chức  này hiện cam kết các nỗ lực của ISSF để giúp nghề cá không chỉ đáp ứng mà còn duy trì tiêu chuẩn đó.

Trong kế hoạch mới, công việc của ISSF tiếp tục dựa trên các trụ cột cốt lõi là khoa học, xác minh và ảnh hưởng, tất cả đều kết hợp với nhau để thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững hơn.

Mục tiêu của ISSF là liên tục cải thiện tính bền vững của nghề đánh bắt cá ngừ toàn cầu và các hệ sinh thái hỗ trợ chúng để nghề cá đó đáp ứng và duy trì tiêu chuẩn chứng nhận MSC.

ISSF sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các dự án cải tiến nghề cá ngừ, như nhằm tìm cách đẩy nhanh việc đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận MSC trong nghề cá ngừ toàn cầu.

Tổ chức đã thành lập một ủy ban tư vấn về điều kiện làm việc cho các tàu cá. Kế hoạch mới tiếp tục trách nhiệm của ISSF trong việc giám sát các nỗ lực của bên thứ ba nhằm phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn lao động và xã hội đối với các hoạt động đánh bắt cá ngừ trên toàn cầu, đồng thời tìm ra những cách thích hợp để ISSF và các công ty tham gia hỗ trợ và thực thi các tiêu chuẩn này.

Thùy Linh

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục