Vạn Ninh (Khánh Hòa): Tháng 8, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 870 tấn

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), trong tháng 8, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện đạt 870 tấn. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 678 tấn, sản lượng nuôi trồng khoảng 192 tấn.

Vạn Ninh Khánh Hòa Tháng 8 sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 870 tấn

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Vạn Ninh từ đầu năm đến nay đạt 7.470 tấn, bằng 55,7% so với kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 6.007 tấn; sản lượng nuôi trồng khoảng 1.463 tấn.

Hiện nay, toàn huyện có khoảng 39.000 ô, lồng nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi tôm hùm có 31.198 lồng, nuôi cá có 7.799 lồng.

(Theo báo Khánh Hòa)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục