Nghiên cứu giảm giờ làm việc dưới 48 giờ/tuần

Đây là nội dung được nêu tại Thông báo 249/TB-VPCP ngày 31/5/2024 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục