Nguồn cung cá thịt trắng tự nhiên sẽ không thay đổi vào năm 2024

(vasep.com.vn) Tại Diễn đàn cá đáy thế giới, các chuyên gia dự đoán nguồn cung cá thịt trắng đánh bắt tự nhiên toàn cầu sẽ không thay đổi vào năm 2024 do một số loài tăng trong khi những loài khác lại giảm mạnh.

Chú thích ảnh

Tổng nguồn cung cá thịt trắng đánh bắt tự nhiên sẽ là 7,042 triệu tấn, giảm chỉ 1.000 tấn so với 7,043 triệu tấn năm 2023.

Cá minh thái Alaska, loài cá thịt trắng đánh bắt tự nhiên lớn nhất, sẽ tăng mạnh sản lượng đánh bắt sẵn có vào năm 2024 so với năm 2023. Năm 2024, nguồn cung sẽ chỉ ở mức dưới 3,8 triệu tấn, tăng từ mức 3,7 triệu tấn vào năm 2023. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do nguồn cung sẵn có của Nga tăng vọt, từ 1,95 triệu tấn vào năm 2023 lên 2,05 triệu tấn vào năm 2024. Mỹ và Canada cũng sẽ có nguồn cung tăng nhẹ, từ 1,49 triệu tấn vào năm 2023 lên 1,495 triệu tấn vào năm 2024.

Loài có khối lượng lớn thứ hai, cá tuyết, năm 2023, nguồn cung là 1,114 triệu tấn. Năm nay, nguồn cung sẽ là 1,105 triệu tấn, giảm 9.000 tấn. Hầu hết các khu vực đánh bắt cá hake sẽ có lượng cá tương tự vào năm 2024 như năm 2023, ngoại trừ khu vực bao gồm EU, Anh và Na Uy sẽ có sản lượng giảm từ 81.000 tấn xuống 73.000 tấn, chiếm phần lớn mức giảm.

Loài có khối lượng lớn thứ ba, cá tuyết Đại Tây Dương, sẽ sụt giảm lớn nhất về nguồn cung sẵn có vào năm 2024. Sản lượng đánh bắt sẵn có của loài này sẽ giảm từ 921.000 tấn vào năm 2023 xuống chỉ còn 791.000 tấn vào năm 2024, giảm 130.000 tấn hoặc giảm 14%. Từ năm 2022 đến năm 2024, sản lượng đánh bắt có thể sẽ tăng từ 1,08 triệu tấn cá tuyết Đại Tây Dương sẵn có xuống mức dự đoán là 791.000 tấn, giảm 290.000 tấn hay 26,8%.

Sản lượng đánh bắt giảm ở Na Uy, Nga và Iceland sẽ dẫn đến nguồn cung cá tuyết toàn cầu thấp hơn so với năm 2022. Cả ba quốc gia này sẽ giảm sản lượng đánh bắt, trong đó Na Uy giảm lớn nhất từ 355.000 tấn vào năm 2022 xuống còn 216.000 tấn vào năm 2024, giảm 39%. Tổng sản lượng của Nga sẽ giảm từ 333.000 tấn vào năm 2022 xuống còn 215.000 tấn vào năm 2024, giảm 35%. Sản lượng đánh bắt của Iceland là 244.000 tấn vào năm 2022 giảm xuống còn 209.000 tấn vào năm 2023. Dự kiến sản lượng đánh bắt sẽ là 211.000 tấn vào năm 2024.

Sản lượng khai thác cá tuyết chấm đen cũng đang giảm, chỉ đạt 267.000 tấn vào năm 2024, giảm từ 280.000 tấn vào năm 2023. Cá đỏ Đại Tây Dương sẽ tăng từ 153.000 tấn vào năm 2023 lên 172.000 tấn vào năm 2024.

Cá tuyết xanh phương Nam, được đánh bắt ở New Zealand, Argentina và Chile, sẽ có khối lượng lớn hơn hàng năm – từ 39.000 tấn vào năm 2023 lên 43.000 tấn vào năm 2024.

Tính theo khu vực, khu vực Bắc Đại Tây Dương sẽ chịu sự sụt giảm lớn nhất về sản lượng cá thịt trắng đánh bắt tự nhiên hiện có, giảm từ 1,803 triệu tấn vào năm 2023 xuống 1,685 triệu tấn vào năm 2024. Khu vực Bắc Thái Bình Dương sẽ tăng từ 4,301 triệu tấn vào năm 2023 lên 4,399 triệu tấn MT vào năm 2024, với phần lớn mức tăng là do nguồn cung cá minh thái Alaska tăng.

Trong khi đó, nguồn cung cá thịt trắng nuôi có xu hướng tăng về số lượng. Dự đoán nguồn cung cá tra và các loại cá da trơn khác vào năm 2024 sẽ là 3,96 triệu tấn, tăng từ mức 3,87 triệu tấn vào năm 2023. Sự gia tăng chủ yếu xuất phát từ việc tăng sản lượng ở châu Á, nơi Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Trung Quốc đều được dự đoán sẽ tăng nguồn cung.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục