Sản lượng cá ngừ tại đông Thái Bình Dương tăng trong tháng 7/2021

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Ủy ban Cá ngừ Nhiệt đới Liên Mỹ, lượng cập cảng cá ngừ phía đông Thái Bình Dương tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 58.762 tấn trong tháng 7/2021.

Sản lượng tăng với tất cả các loài cá ngừ khai thác chính. Sản lượng khai thác cá ngừ vây vàng, mắt to và cá ngừ vằn tăng lên 26.668 tấn, 4.032 tấn và 25.990 tấn trong tháng 7.

Ecuador và Mexico chiếm 60% tổng sản lượng khai thác trong giai đoạn này, ghi nhận sản lượng 22.506 tấn và 13.010 tấn, tăng 7% với Ecuador và 15% với Mexico.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Untitled.jpg

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Untitled.jpg

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục