Hàn Quốc: 89% tôm sú đông lạnh nhập khẩu từ Malaysia

(vasep.com.vn) Tháng 1/2020, NK tôm sú đông lạnh của Hàn Quốc đạt 146 tấn, giảm 37% từ 233 tấn của cùng kỳ năm 2019.

Trong 6 năm qua (2015 -2020), NK trung bình mặt hàng này của Hàn Quốc trong tháng 1 đạt 186 tấn, giảm 21,5% từ 146 tấn của năm nay.

5 nguồn cung tôm sú đông lạnh lớn nhất cho Hàn Quốc gồm Malaysia (130 tấn), Philippines (9 tấn), Việt Nam (5 tấn), Guinea (2 tấn) và Indonesia (0,1 tấn).

Tháng 1/2020, giá NK trung bình mặt hàng này vào Hàn Quốc đạt cao nhất 21,67 USD/kg từ Philippines, 12,20 USD/kg từ Malaysia và đạt thấp nhất 5,69 USD/kg từ Guinea.

Tháng 1/2020, NK tôm chân trắng đông lạnh của Hàn Quốc đạt 1.104 tấn, giảm 46% từ 2.052 tấn của cùng kỳ năm 2019.

Khối lượng NK trung bình trong tháng 1 từ năm 2015 đến 2020 đạt 1.537 tấn, giảm 28% so với 1.104 tấn của tháng 1/2020.

Các nguồn cung tôm chân trắng đông lạnh chính cho Hàn Quốc là Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia trong đó NK từ Việt Nam đạt 569 tấn (chiếm 52%), tiếp đó 252 tấn NK từ Trung Quốc (chiếm 23%) và 154 tấn từ Ấn Độ (4%).

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục