Giá tôm và cá ngừ tại một số nước cung cấp (tuần 15-tuần 19/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 15 (11-17/4/2022) đến tuần 19 (9-15/5/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 15-18/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

60

4,55

4,51

4,38

4,30

70

4,10

4,21

4,01

4,00

80

3,70

3,77

3,65

3,71

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại các tỉnh của Indonesia, tuần 15-18/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

30

7,05

6,93

6,32

6,32

40

6,38

6,24

5,59

5,59

50

5,35

5,31

4,76

4,76

60

5,12

5,08

4,28

4,28

70

4,92

4,87

4

4

80

4,55

4,65

3,66

3,66

90

3,98

3,93

3,24

3,24

100

3,80

3,87

3,87

2,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 16-19/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

30

6,68

5,75

5,74

6,47

40

5,63

5,09

5,09

4,79

50

4,85

4,31

4,31

4,27

60

4,32

3,92

3,92

3,88

70

3,93

3,59

3,59

3,62

80

3,54

3,26

3,26

3,36

90

3,27

3

3

3,10

100

2,88

2,87

2,87

2,85

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục