Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 50/2022 - tuần 2/2023)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 50/2022 (12-18/12/2022) đến tuần 2/2023 (9-15/1/2023) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 51/2022-tuần 2/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 51/2022

Tuần 52/2022

Tuần 1/2023

Tuần 2/2023

30

4,84

5,08

4,96

5,25

40

4,23

4,40

4,30

4,45

50

3,75

3,90

3,81

3,97

60

3,51

3,65

3,57

3,72

70

3,26

3,41

3,33

3,48

80

3,02

3,16

3,09

3,17

90

2,78

2,91

2,85

2,93

100

2,66

2,79

2,72

2,81

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 50/2022-tuần 1/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 50/2022

Tuần 51/2022

Tuần 52/2022

Tuần 1/2023

30

4,50

4,42

4,46

4,64

40

4,20

4,17

4,12

4,28

50

3,96

3,97

3,93

4,06

60

3,82

3,85

3,74

3,84

70

3,69

3,72

3,61

3,67

80

3,52

3,53

3,44

3,55

90

3,43

3,46

3,36

3,46

100

3,36

3,40

3,34

3,39

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 50/2022-tuần 1/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 50/2022

Tuần 51/2022

Tuần 52/2022

Tuần 1/2023

20-30

4,40

4,40

4,40

4,40

30-40

3,70

3,70

3,70

3,70

40-50

3,20

3,20

3,20

3,20

50-60

2,90

2,90

2,90

2,90

60-70

2,60

2,60

2,60

2,60

70-80

2,20

2,20

2,20

2,20

80-100

2

2

2

2

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,60

1,60

1,60

1,60

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục