Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 23 - 27/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 23 (6-12/6/2022) đến tuần 27 (4-10/7/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 24- 27/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

30

5,51

5,24

5,39

5,37

40

4,61

4,35

                      4,63

4,61

50

4,10

3,96

4,19

4,17

60

3,84

3,84

3,81

3,79

70

3,59

3,71

3,61

3,60

80

3,20

3,33

3,36

3,35

90

3,08

3,07

3,17

3,16

100

2,95

2,94

3,11

3,10

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 23-26/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

30

5,85

5,55

5,53

5,50

40

5,37

5,35

5,19

5,17

50

4,75

4,74

4,72

4,70

60

4,54

4,54

4,52

4,50

70

4,33

4,33

4,31

4,30

80

4,13

4

3,98

3,96

90

3,58

3,59

3,57

3,56

100

3,37

3,39

3,44

3,42

 

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 24-27/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

20-30

4,50

4,50

4,50

4,70

30-40

3,60

3,60

3,60

4,20

40-50

3

3,15

3,15

3,50

50-60

2,70

3,10

3,10

3,20

60-70

2,50

2,95

2,95

2,95

70-80

2

2,75

2,75

2,75

80-100

1,80

2,40

2,40

2,40

100-120

1,60

2

2

2

120-140

1,90

1,90

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 23-26/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

60

4,56

4,56

4,52

4,59

70

4,27

4,28

4,23

4,31

80

4,12

4,13

4,02

4,03

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục