Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 19 – tuần 23/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 19 (9-15/5/2022) đến tuần 23 (6-12/6/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 20- 23/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

30

6,31

5,93

5,67

5,14

40

5,02

4,90

4,77

4,24

50

4,31

4,38

4,25

3,85

60

3,93

3,99

3,93

3,73

70

3,67

3,74

3,74

3,60

80

3,41

3,48

3,48

3,34

90

                     3,15

3,22

3,22

3,08

100

3,02

3,09

3,09

2,95

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Aceh (Indonesia), tuần 19-22/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

30

5,86

5,59

5,34

5,24

40

5,10

4,84

4,59

4,48

50

4,38

4,23

4,07

4,00

60

3,97

3,92

3,80

3,73

70

3,77

3,71

3,60

3,52

80

3,56

3,51

                          3,39

3,31

90

3,08

3,03

2,91

2,83

100

2,81

2,76

2,64

2,55

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 19-22/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

20-30

4,90

4,70

4,50

4,50

30-40

4

4

3,60

3,60

40-50

3,50

3,50

3,10

3

50-60

3,30

3,30

2,80

2,70

60-70

3

3

2,70

2,50

70-80

2,50

2,50

2,50

2

80-100

2,30

2,30

2,20

1,80

100-120

2

2

2

1,60

120-140

1,90

1,90

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 19-22/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

60

4,40

4,48

4,61

4,60

70

4,11

4,19

4,32

4,31

80

3,82

4,05

4,10

4,09

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục