Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 13 – tuần 17/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 13 (28/3-3/4/2022) đến tuần 17 (25/4-1/5/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 14-17/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

60

4,62

4,55

4,51

4,38

70

4,03

4,10

4,21

4,01

80

3,65

3,70

3,77

3,65

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại các tỉnh của Indonesia, tuần 13-16/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

30

6,98

7,01

7,05

6,93

40

6,28

6,39

6,38

6,24

50

5,27

5,31

5,35

5,31

60

5,06

5,03

5,12

5,08

70

4,85

4,82

4,92

4,87

80

4,58

4,44

4,55

4,65

90

4

3,88

3,98

3,93

100

3,65

3,78

3,80

3,87

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tháng 2-5/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

30

8,08

6,95

6,88

6,93

40

6,84

5,76

5,39

5,29

50

5,65

4,79

4,43

4,38

60

5,32

4,43

4,04

3,99

70

4,72

4,08

3,77

3,79

80

4,32

3,75

3,46

3,53

90

3,79

3,45

3,20

3,27

100

3,65

3,29

3,06

3,14

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Quảng Đông, Trung Quốc,  tháng 1- tháng 4/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

60

10

9,64

10,30

9,24

80

8,07

7,67

8,24

7,74

120

5,76

5,35

5,20

5,56

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục