Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 13-tuần 17/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 13 (28/3-3/4/2022) đến tuần 17 (25/4-1/5/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 13- 16/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

30

6,98

7

6,82

6,81

40

5,66

5,41

5,38

5,37

60

4,34

4,09

4

3,99

80

3,69

3,57

3,41

3,41

100

3,29

3,17

3,02

3,01

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 14-17/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

20-30

4,90

4,90

4,90

4,90

30-40

4

4,90

4,90

4,90

40-50

3,70

3,70

3,50

3,50

50-60

3,40

3,40

3,30

3,30

60-70

3

3

3

3

70-80

2,50

2,50

2,50

2,50

80-100

2,30

2,30

2,30

2,30

100-120

2

2

2

2

120-140

1,90

1,90

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 13-16/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

30

7,10

7,17

7,17

7,03

40

6,41

6,50

6,47

6,41

50

5,36

5,43

5,43

5,51

60

5,15

5,22

5,22

5,27

70

4,94

5,01

5,01

5,03

80

4,67

4,62

4,66

4,73

90

4,04

4,02

4,04

4,09

100

3,83

3,83

3,83

3,89

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 13-16/2022 (USD/kg)

 

Cỡ (con/kg)

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

 

30

6,96

7,03

7,03

7,09

 

40

6,27

6,34

6,33

6,39

 

50

5,22

5,29

5,27

5,35

 

60

5,01

5,08

5,08

5,14

 

70

4,81

4,87

4,87

4,94

 

80

4,53

4,53

4,52

4,73

 

90

3,90

3,90

3,90

3,96

 

100

3,69

3,69

3,69

3,75

 
Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục