Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 11-tuần 14/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 11 (14-20/3/2022) đến tuần 14 (4-10/4/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 11- 14/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

30

6,81

7,08

6,98

7

40

5,70

5,77

5,66

5,41

50

4,72

4,85

4,74

4,49

60

4,32

4,46

4,34

4,09

70

3,93

4,13

4,08

3,96

80

3,67

3,87

3,69

3,57

90

3,41

3,54

3,42

3,30

100

3,21

3,41

3,29

3,17

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 11-14/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

20-30

5,50

5,50

4,90

4,90

30-40

4,60

4,60

4

4

40-50

4,20

4,20

3,70

3,70

50-60

3,80

3,80

3,40

3,40

60-70

3,50

3,50

3

3

70-80

3,10

3,10

2,50

2,50

80-100

2,50

2,50

2,30

2,30

100-120

2,20

2,20

2

2

120-140

2

2

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 11-14/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

30

7,12

7,11

7,10

7,17

40

6,42

6,45

6,41

6,50

50

5,31

5,38

5,36

5,43

60

5,10

5,14

5,15

5,22

70

4,89

4,93

4,94

5,01

80

4,61

4,61

4,67

4,62

90

3,98

4,01

4,04

4,02

100

3,77

3,82

3,83

3,83

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 11-14/2022 (USD/kg)

 

Cỡ (con/kg)

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

 

30

6,98

6,97

6,96

7,03

 

40

6,28

6,27

6,27

6,34

 

50

5,17

5,23

5,22

5,29

 

60

4,96

5,02

5,01

5,08

 

70

4,75

4,81

4,81

4,87

 

80

4,47

4,53

4,53

4,53

 

90

3,84

3,90

3,90

3,90

 

100

3,63

3,69

3,69

3,69

 
Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục