Ấn Độ: Giá tôm chân trắng ổn định trong tuần thứ 3 của tháng 11/2020

(vasep.com.vn) Giá tại đầm tôm chân trắng cỡ lớn HOSO của Ấn Độ ổn định tại tất cả các khu vực trong tuần 47 (tuần thứ 3 của tháng 11/2020).

Tuy nhiên, giá tôm cỡ lớn tại bang Andhra Pradesh có xu hướng khác nhau, tùy kích cỡ. Trong khi giá tôm cỡ 30 con/kg ổn định ở mức 490 rupee/kg (6,58 USD), giá tôm cỡ 40 con tăng 3% đạt 410 rupee/kg trong tuần 47.

Giá tại đầm tôm cỡ nhỏ 100 con/kg ổn định ở mức 230 rupee/kg trong khi giá tôm cỡ 80 con/kg tăng nhẹ 2% đạt 270 rupee/kg.

Giá tôm cỡ lớn tại bang Gujarat ổn định trong khi giá tôm cỡ trung bình và nhỏ tăng trong tuần 47. Giá tại đầm tôm cỡ 30-40 con/kg ổn định ở 420 rupee/kg và 360 rupee/kg trong khi cỡ trung bình 60 con/kg tăng 7% so với tuần trước đó, đạt 310 rupee/kg. Giá tôm cỡ 80-100 con/kg tăng lần lượt 4% và 5% đạt 250 rupee/kg và 220 rupee/kg.

Giá tại đầm tôm chân trắng tại Tây Bengal tất cả các cỡ ổn định trong tuần 47. Giá tôm cỡ trung bình 60 con/kg đạt 290 rupee/kg, giá tôm cỡ lớn hơn 30-40 con/kg lần lượt đạt 410 rupee/kg và 340 rupee/kg. Giá tôm cỡ 80 con và 100 con ổn định ở 235 rupee và 215 rupee/kg.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục